Jernbehov - jernmangel

Jeg liker ikke jerntabletter - må jeg ta dette under svangerskapet?

Alle gravide trenger ikke jerntilskudd, men vi vet at jernbehovet øker under graviditeten. Fosteret trenger dette til å bygge opp sine blodlegmer og sine jernlagre samtidig som morens behov øker.

Litt av jernet går til å danne morkake og nye blodlegemer også hos moren. Hun vil jo miste en del blod ved fødselen - det er helt naturlig. De nevnte forhold kan føre til at blodmangel utvikler seg lettere i svangerskapet enn ellers. Symptomene er tretthet, pustebesvær, blek hud, man blir irritabel og i dårlig humør. Dessuten kan barnet lide.

I begynnelsen av svangerskapet tas blodprosenten. I dag anbefaler man også en prøve som heter serum-ferritin som er et mål på jernlageret. Disse to målingene tilsammen vil angi om den gravide trenger jern fra begynnelsen av svangerskapet eller kanskje fra midten av svangerskapet. Man regner at 20% av kvinnene har så velfylte jernlagre at de ikke trenger ekstra tilskudd, forutsatt at de har vanlig kosthold i svangerskapet - mens 20% må starte med jern allerede fra begynnelsen av svangerskapet. Man har derfor kommet til at blodprosenten ikke lenger skal måles ved hver eneste kontroll. Det er normalt at blodprosenten faller litt i midten av svangerskapet. Dette fordi blodmengden øker hos den gravide mens jernmengden er den samme. På slutten av svangerskapet kan en sterkt stigende blodprosent bety morkakesvikt og dette bør undersøkes.

Det finnes flere forskjellig jerntabletter. Prøv deg fram til en type du liker. Mer enn 1-2 tabletter daglig er aldri nødvendig.