Toxoplasmose

Jeg har hørt om denne sykdommen - hva er det egentlig?

Toxoplasmose er en infeksjonssykdom forårsaket av en parasitt som heter Toxoplasma gondii. Dersom du blir smittet for første gang under et svangerskap, kan dette skade fosteret og føre til øyeskader og hjerneskader. Sykdommen forløper uten symptomer hos mor og kan bare oppdages ved gjentatte blodprøver. Blodprøvene bør tas tidligst mulig i svangerskapet, i midten og på slutten for å oppdage om du er smittet i mellomtiden.

Finnes det behandling?

Ja, dersom du blir smittet i svangerskapet er det viktig at behandling iverksettes. Behandlingen går over til fosteret og påvirker infeksjonen hos fosteret. Sjansene for at barnet skal forbli friskt er derfor svært store etter behandling av mor i svangerskapet.

Hvordan vet man om fosteret eller barnet er smittet?

Dersom det oppdages at du er smittet i svangerskapet, tilbys en fostervannsprøve som kan avgjøre om fosteret er smittet. Dersom parasitter påvises i fostervannet, er barnet smittet. I så fall vil behandlinga være sterkere og mer langvarig. Ved fødselen tas prøver av morkaken og navlestrengsblod. Barnet har som regel ingen ytre tegn på infeksjon ved fødselen til tross for at den har parasitten i seg, men vi vet at parasitten uten behandling utvikler seg langsomt og skaden hos barnet kan først bli synlig etter flere år. Det er derfor det er viktig å oppdage infeksjonen på et tidlig stadium.

Hvordan unngår jeg å bli smittet?

Parasitten kan forekomme i katteavføring. Klapping av en katt er ikke farlig, men den gravide bør ikke tømme kattekassen eller ha kontakt med katteavføring. Da bør du bruke hansker eller få en annen i familien til å gjøre dette. Vi vet videre at parasitter i katteavføringen kan holde seg smittsomme i flere år i mildt klima. Dette er årsaken til at det anbefales å bruke hansker ved arbeid i hagen eller hvis du er i kontakt med sand og jord.

Parasitten kan også finnes i rått kjøtt - derfor bør det kjøttet gravide spiser, være godt stekt, kokt eller frosset først. Frysing dreper nemlig parasitten.

Også uvasket frukt, bær og grønnsaker kan være en smittekilder, f.eks. jordbær. Derfor vask eller skyll av frukten og grønnsakene før du spiser det.

Jeg har hørt at toxoplasmose er mer smittsomt i andre land. Stemmer det?

Parasitten trives i mildere klima og er mer utbredt i Mellom-, Sør- og Øst-Europa. Dette er grunnen til at gravide kvinner som ikke tidligere er smittet, frarådes å reise til steder hvor infeksjonen er utbredt. Dersom du velger å reise likevel, bør det du spiser være godt stekt eller kokt samtidig som du unngår uvasket frukt, bær og grønnsaker.

Er parasitten farlig for alle gravide?

Nei, dersom du tidligere er smittet, d.v.s. før svangerskapet, vil du ha antistoff i blodet og disse beskytter fosteret. Du kan spise hva du vil og behøver ikke tenke på toxoplasmose-smitte.

Hvor hyppig er dette?

Heldigvis er forekomsten lav i Norge, ca. 11% av de gravide er smittet tidligere og bare noen få gravide fra 1 til 4 per 1000, blir smittet i svangerskapet. Likevel diskuterer vi i Norge om undersøkelser på toxoplasmose skal være et tilbud til alle gravide. Det gjelder igjen at dersom du er ikke tidligere smittet må du testes 3 ganger, i begynnelsen, i midten og på slutten av svangerskapet.

Hvilke råd vil du gi meg?

Husk at koking, steking, vasking og frysing ødelegger parasitten. Bruk hansker til hagearbeide. Spis ikke rått kjøtt - stek eller kok det godt. Vask frukt, bær og grønnsaker før spising. På denne måten vil du redusere smittefaren ganske betraktelig.

Dersom du under graviditeten har vært et sted med mye mildere klima enn i Norge (for eksempel i Mellom-, Sør-, og Øst-Europa) kan du ta en blodprøve 2-3 uker etter at du er kommet hjem, for å se om du er blitt smittet. Lykke til!