Røde hunder

Jeg har hørt at sykdommen røde hunder er farlig for fosteret. Stemmer dette?

Røde hunder, eller rubella, er en ufarlig smittsom barnesykdom. Den skyldes et virus og kan gi lett rødlig utslett med feber. Imidlertid forløper mange tilfeller helt uten tegn og symptomer.

Dersom du blir smittet med røde hunder i begynnelsen av svangerskapet kan dette ha store konsekvenser for det ufødte barn. 1/3-del av barna vil få skadet øynene, ørene, hjertet eller hjernen. Disse misdannelsene er såpass alvorlige at en smittet gravid vil få tilbud om svangerskapsavbrytelse. Dersom du smittes senere i svangerskapet er risikoen langt mindre for at fosteret skal bli sykt. Smittes du på slutten av svangerskapet er det ingen fare for fosteret. Morkaken kan imidlertid være smittsom og barnet kan skille ut virus og smitte andre i flere år.

Jeg er vaksinert. Er det noen fare for meg?

Nei, i Norge ble vaksinasjon av skolejenter og spebarn innført på slutten av 70-tallet. Snart er alle kvinner vaksinerte. Vaksinen er sikker og hindrer at du vil bli smittet. I dag er det kun de som ikke er vaksinerte som barn eller tenåringar, samt kvinner som kommer fra deler av verden uten vaksinasjonsprogram, som er mottakelige for smitte. Statens Helsetilsyn anbefaler vaksinasjon av alle yngre kvinner som vet de ikke er smittet. Dette gjelder spesielt innvandrerkvinner.

Er vaksinen farlig?

Selve vaksinen består av levende virus som er svekket, men kanskje allikevel kan skade fosteret. Derfor må du være nøye med prevensjon og ikke bli gravid de 3 første månedene etter vaksinering.

Vaksinen er i dag gratis til yngre kvinner.