Ny forskning viser en sammenheng mellom mors sovestilling og økt risiko for dødfødsel.

Risikoen er svært liten, men forskningen er viktig fordi den kan belyse hvorfor noen fostre som tilsynelatende er friske likevel dør.

NORGE LENGST NED PÅ DØDFØDSEL-LISTEN

Dødfødsel innebærer at et barn blir født etter 22. svangerskapsuke uten tegn til liv.

I Norge er det drøyt 200 dødfødsler hvert år. Oftest skyldes dette morkakesvikt, morkakeløsning, infeksjoner og misdannelser, kromosomfeil og navlestrengskomplikasjoner. Andre risikofaktorer er eldre mødre, fedme, røyking, høyt blodtrykk, sukkersyke samt blodproppsykdommer hos mor.

I følge Folkehelseinstituttet er Norge sammen med Danmark, Finland og Singapore, et av landene i verden med lavest antall dødfødsler, med 2,2 dødfødte barn per 1000 fødsler. Til sammenligning har land som Pakistan, Nigeria, Bangladesh og Senegal mellom 34 og 47 per 1000 fødsler.

I om lag 25 prosent av tilfellene finner man ikke årsaken til dødfødselen. Det er disse hendelsene man nå håper å ha kommet nærmere en forklaring på.

VENA-CAVA-SYNDROM

Norske gravide kvinner har i lang tid blitt frarådet å sove på ryggen på grunn av faren for vena-cava-syndromet. Syndromet oppstår når livmoren presser på venen som fører blodet tilbake til hjerter fra bena. Det fører til at kvinnen får lavt blodtrykk og føler seg uvel. Surstofftilgangen og blodtilførselen til babyen blir også påvirket.

Norske gravide har fått vite vært at det ikke er farlig å sove på ryggen så sant man ikke selv føler ubehag ved sovestillingen. Nå viser en ny studie at ryggsoving kan presentere en risiko for barnet selv når moren ikke føler ubehag ved stillingen.

RYGGSOVING DOBLER RISIKO

Forskere fra Auckland University i New Zealand har nylig publisert en studie i British Medical Journal som viser at å sove på ryggen eller på høyre side sent i svangerskapet dobler risikoen for dødfødsel. Forskerne har sammenlignet 155 kvinner som har hatt dødfødsler med 310 kvinner som fødte friske barn.

De kvinnene som sov på ryggen eller på høyre side hadde en økt risiko på 0,4 %, mens kvinnene som sov på venstre side hadde en risiko på rundt 0,2 %, hvilket vil si at sjansen for dødfødsel i begge tilfellene var minimal.

Forskerne slo fast at ryggsoving kan være problematisk fordi vekten av magen kan presse på morens hovedblodårer og hemme blodforsyningen til babyen, mens å sove på venstre side vil bedre blodomløpet.

NØDVENDIG MED MER FORSKNING

- Det kreves mer omfattende forskning på sammenhengen mellom sovestilling og fosterdød før man med sikkerhet kan slå fast at ryggsoving i noen tilfeller er direkte årsak til dødfødsel, påpeker Daghni Rajasingam ved Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Kilder:
http://www.forskning.no/artikler/2011/juni/291323
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d3403.full
http://www.bbc.co.uk/news/health-13766152