Spørsmål: For to uker siden fant jeg ut at jeg er gravid. I den forbindelse lurer jeg på om det kan påvirke fosteret at jeg sitter mye foran en dataskjerm. Kan stråling fra skjermen være negativt for barnet?

Svar: En del forskningsrapporter på 80-tallet skapte usikkerhet om arbeid ved dataskjermer kunne være skadelig for gravide kvinner og øke forekomsten av tidlige fødsler. For noen år tilbake avsluttet det amerikanske instituttet for arbeidssikkerhet og helse (National Institute for Occupational Safety and Health) en studie av 2400 kvinner. Man fant ingen forskjell i forekomsten av for tidlige fødsler mellom de som arbeidet ved dataterminaler, og de som ikke gjorde det. I andre studier har man ikke funnet økt forekomst av abort eller medfødte sykdommer hos barn av kvinner som har hatt mye skjermarbeid under svangerskapet sammenlignet med kvinner som har tilbragt lite tid foran en dataskjerm.