Spørsmål: Når er beste tidspunkt for samleie hvis man ønsker å bli gravid? Er det like før eller etter eggløsningen? Har tidspunktet man er sammen innvirkning på om det blir gutt eller jente?

Svar: Spørsmålene du tar opp ble belyst i en amerikansk undersøkelse av 221 par som forsøkte å bli gravide. Kvinnene noterte tidspunktene for samleiene og urinen ble undersøkt daglig for å påvise når kvinnene hadde eggløsning og om de var blitt gravide. I løpet av 625 menstruasjonssykluser oppstod 192 svangerskap. 129 av graviditetene resulterte i levende barn.

Man fant at samtlige befruktninger var en følge av samleier de siste seks dagene før eggløsningen. Ingen unnfangelser oppsto ved at paret var sammen før dette tidspunktet eller etter eggløsningsdagen.

Sannsynligheten for å bli gravid var størst hvis paret hadde samleie en gang de siste to-tre dagene før eggløsningen. Det er naturligvis ingenting i veien for å være sammen flere ganger, men det verken øker eller minsker muligheten for å bli gravid.

Noen spør iblant om hyppige samleier fører til utvannet og dårlig sæd. Man fant ikke holdepunkter for en slik sammenheng i denne undersøkelsen. Enkelte har også spurt meg om hyppige samleier gir friskere sædceller, og at et eventuelt svangerskap er mer levedyktig enn om paret er sammen sjelden. Forskerne kunne med rimelig sikkerhet avkrefte denne bekymringen, selv om de ikke helt vil avvise muligheten.

Par som ønsker å påvirke fosterets kjønn gjennom hyppige samleier eller ved å være sammen like før eggløsningen ser ut til å streve forgjeves.