Det å bli gravid uten at man ønsker det, er ofte vondt og vanskelig. Det er heller ikke lett å vite hva man skal gjøre.

Jeg er nettopp blitt gravid. Det er en fortvilet situasjon. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre. Hvor kan jeg henvende meg?

De aller fleste kvinner ønsker innerst inne å bære fram barnet, selv halvparten av de som senere valgte å ta abort, hadde positive følelser overfor fosteret. Det er derfor en svært vanskelig avgjørelse å ta og som regel trenger du noen å snakke med og drøfte din livssituasjon.

Det er flere steder hvor du kan henvende deg:

- din lege
- helsesøster der du bor
- familierådgivningskontoret
- sosionomene på den nærmeste gynekologisk avdelingen

Det er viktig å få råd og veiledning, men til slutt er det du selv som må ta avgjørelsen.

Det er egenbestemt abort i Norge inntil utgangen av 12. svangerskapsuke eller begynnelsen av 3. måned. Er svangerskapet kommet lenger, avgjør en nemnd om du får innvilget abort.

Etter 18. svangerskapsuke foretas ikke abort i Norge annet enn ved særlig tungtveiende grunner, slik som alvorlige misdannelser hos fosteret.

Dersom du ikke makter svangerskapet, må du altså henvende deg til lege eller direkte til nærmeste sykehus. Det er viktig at du ikke venter til 3. måned.