Hvordan skal du gå fram hvis du overveier å ta abort?

Hvis du overveier å ta abort, ringer du til fastlegen din eller til nærmeste gynekologiske avdeling for å få en time. De større avdelingene har egne sosionomer som du kan ringe direkte.

Du må selv begjære svangerskapsavbrytelse og skrive under på et papir. Deretter vil du bli undersøkt av lege som finner ut hvor langt svangerskapet er kommet.

Er du mer enn 3 måneder gravid, må doktoren din søke om svangerskapsavbrytelse. Begjæringen blir da avgjort i en abortnemnd som består av tre personer, som regel to leger og en sosionom. Etter 18. svangerskapsuke utføres ikke svangerskapsavbrudd i Norge.

Hvordan skjer inngrepet? Merker jeg dette?

Abortinngrepet kan skje på flere måter avhengig av hvor langt du er ”på vei”. I Norge brukes enten en kirurgisk eller ren medisinsk metode.

Den kirurgiske metoden, eller sugutskraping, brukes oftest etter sju ukers svangerskap. Denne svangerskapsavbrytelsen skjer i narkose. Du sover, og merker ikke at dette blir gjort.

Som regel utføres inngrepet poliklinisk, d.v.s. at du kommer hjem etter å ha vært på sykehuset noen timer. Inngrepet utføres av leger, og det gjøres på en ansvarlig måte, slik at det er svært sjelden det oppstår komplikasjoner etterpå.

Den andre metoden brukes tidlig i svangerskapet, og ikke etter ni uker. Du får et medikament (en tablett) på sykehuset. Deretter drar du hjem og kommer tilbake etter to døgn. Da får du et annet preparat prostaglandin, enten som skjedestikkpille eller som tablett. Dette setter i gang rier, og i løpet av de neste timene vil nesten alle abortere. De få hvor ikke dette skjer, vil gjennomgå en utskrapning.

Kan jeg bli steril av abortinngrepet?

Normalt ikke. Før aborten utføres, må du gjennom en gynekologisk undersøkelse hvor man tar prøver fra livmorhalsen og urinrøret for å finne ut om du har Klamydia-bakterien.

Abortinngrepet sammen med denne bakterien kan føre til egglederbetennelse som igjen kan føre til sterilitet. Derfor er det viktig at infeksjonsundersøkelser foretas før inngrepet. Er du smittet, får du behandling og partneren din blir også behandlet.

Etter aborten, har du et åpent sår i livmoren. Dersom du de nærmeste dagene etter inngrepet eller aborten, får smerter sammen med feber over 38 grader, kan dette bety betennelse. Da må du snarest henvende deg til lege.

Du bør også unngå samleie de første ukene etter aborten. Dermed reduserer du infeksjonsfaren.

Hvor lenge blør jeg etter aborten?

De fleste blør de nærmeste dagene. Blødningen vil gradvis avta og forsvinne etter to til tre uker. Neste menstruasjon kommer som regel etter en måned. Har du ikke fått menstruasjon etter seks uker bør du ta kontakt med egen lege.

Det er også vanlig å ha sammentrekninger i livmoren noen dager etter inngrepet. Vedvarer dette må du kontakte sykehuset. Det samme gjør du ved sterke blødninger, vedvarende smerter og feber over 38 grader.

Hva slags prevensjon skal jeg bruke etter aborten?

Det viktigste er at du får prevensjon, slik at du ikke blir gravid igjen før du ønsker det.

Spiral kan godt settes inn samtidig med aborten. Dersom du begynner med p-piller, kan du begynne første dagen etter inngrepet.

Kan noen se på meg at jeg har abortert?

Nei, normalt ikke, men dersom du ikke har født tidligere vil livmorhalsen bli litt mer åpen slik at legen din av og til vil kunne oppdage dette. Ellers er det ikke mulig for andre å se utenpå deg at du har hatt et slikt inngrep.

Har du medisinske spørsmål om abort? Gå til Spør oss og få svar fra våre fageksperter. Tjenesten er helt gratis.
Spørsmål fra Helsenetts innmeldte deltakere vil bli besvart først. Medlem blir du her.