Hvordan blir fosteret undersøkt og overvåket inne i magen?

Hvordan overvåkes et foster?

Barnet i mors liv kan undersøkes og overvåkes på flere måter. Den viktigste metoden er ultralyd.

Veksten av fosteret kan følges utover i svangerskapet, og det er mulig å finne ut om fosteret trives og legger på seg.

Dersom det er tegn til morkakesvikt, det vil si at veksten av livmoren stopper opp og mor ikke legger på seg i svangerskapet, kan det undersøkes om fosteret er så stort som det skal være.

Det finnes også mulighet med spesialultralyd og Doppler til å undersøke blodgjennomstrømmningen i navlesnoren fra morkaken til fosteret.

Med spesialteknikk som er helt ufarlig for fosteret, kan det påvises om barnet får nok næring. Fosteret er så viselig innrettet at dersom den i perioder får lite næring, går det meste av blodet til barnets hode slik at hjernen utvikles normalt. Med spesialultralyd kan blodgjennomstrømmningen i barnets hjerne måles.

Hva med fosterregistrering?

Elektronisk overvåkning av fosteret brukes nå i stor utstrekning.

Normalt er hjerteaksjonen hos et foster dobbelt så rask som hos et voksent menneske. Fosterhjertet slår med 120-160 slag i minuttet.

Fra cirka 30. svangerskapsuke kan fosteret overvåkes ved at fosterlyden registreres. Mor vil da bli lagt på en sofa og få registreringsapparatet på magen.

Etter en halvtime avleses resultatet. Ved avvikende mønster gjøres spesialundersøkelser med ultralyd og mor legges evt. inn til observasjon.

En måte du selv kan overvåke fosteret på, er å registrerer antall fosterbevegelser over en gitt tid. På de poliklinikker hvor slik fosterregistrering brukes, er det vanlig at den gravide teller antall fosterbevegelser i løpet av en til to timer hver dag.

Har du medisinske spørsmål om graviditet? Gå til Spør oss og få svar fra våre fageksperter. Tjenesten er gratis.
Spørsmål fra Helsenetts innmeldte deltakere vil bli besvart først. Medlem blir du her.