Når man overveier familieforøkelse er hensynet til søsken, parforholdet, den praktiske livssituasjonen og økonomi vanligvis av stor betydning. Forskere har nå gransket hva som er det medisinsk sett optimale intervallet mellom to svangerskap.

Man har analysert 67 studier som omfatter mer enn 11 millioner fødsler og registrert forekomsten av komplikasjoner i forbindelse med disse. Det ideelle intervallet mellom to svangerskap ser ut til å være mellom halvannet og fem år.

Forskerne fant at barn av kvinner med et svangerskapsintervall på mindre enn 6 måneder hadde 40 prosent øket risiko for å bli født for tidlig og hele 61 prosent øket risiko for lav fødselsvekt. Risikoen avtok i følge materialet gradvis når intervallet økte fra 6 til 18 måneder. Forskerne tror forklaringen kan være at kvinnekroppen tappes for store mengder næringsstoffer i et svangerskap, og at det tar tid før kroppen har opparbeidet de lagrene som et nytt svangerskap krever.

Når kvinnen hadde et svangerskapsintervall på 5 år eller mer var det 20 prosent øket risiko for fødsel før termin. Og forekomsten av lav fødselsvekt var økt med 43 prosent. Forskerne mener at dette kanskje skyldes at lange svangerskapsintervall er forbundet med økt alder hos moren og at risikoen for komplikasjoner øker litt med kvinnens alder.

Verden over dør det årlig fire millioner barn i løpet av de fire første leveukene. 28 prosent av disse er relatert til prematur fødsel. Kunnskap om riktig svangerskapsintervall kan dermed være med på å redusere barnedødeligheten betraktelig.

Kilde: Journal of the American Medical Association, 2006