Vordende mødre kan forhindre potensielt alvorlige medisinske problemer for seg selv og barnet ved å øke det daglige inntaket av kalsium. Kvinner i høyrisikogrupper kan tjene mest på ekstra kalsium i dietten.

Helseproblemene som kan forhindres med kalsiumtilskudd er høyt blodtrykk på grunn av svangerskapet, såkalt svangerskapsindusert hypertensjon, og svangerskapsforgiftning, preeklampsi på fagspråket.

Begge disse tilstandene kan, hvis de ikke behandles, være potensielt livstruende for den gravide. Kjente komplikasjoner for barnet er for tidlig fødsel og alt det medfører av lav fødselsvekt, pusteproblemer, langvarige nevrologiske problemer, og i verste fall død. Mer enn 40.000 kvinner verden over dør som følge av komplikasjoner etter disse medisinske tilstandene.

I en studie utført ved East London Hospital Complex i Sør-Afrika, fikk kvinner som hadde lavt inntak av kalsium et tilskudd på minst 1.5 gram per dag i siste halvdel av svangerskapet. Disse utviste en betydelig lavere risiko for høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning enn de som ikke fikk tilskudd.

Nedgangen var mindre dramatisk for kvinner med et allerede adekvat inntak av kalsium. Reduksjonen i risiko for høyt blodtrykk var på omkring 10 prosent, mens nedgangen i risiko for svangerskapsforgiftning ikke var målbar.

Kalsium-tilskudd er ansett som en trygg og relativt rimelig måte for å redusere blodtrykksøkning hos kvinner som er i risikosonen for å utvikle det. Slike tilskudd kan også være av nytte for å senke dødeligheten som er assosiert med svangerskapsforgiftning.

Studien spesifiserer ikke hvor stort tilskudd av kalsium som er nødvendig, men forfatterne mener at 1500 mg per dag gir ønsket effekt. De påpeker at flere studier må gjennomføres for å finne ut om også lavere doser gir samme virkning.

Kilde: The Cochrane Library