En av sju kvinner er deprimert før, under eller etter svangerskapet.

Over 15 prosent opplever depresjon ni måneder før svangerskapet, under graviditeten og ni måneder etter fødselen.

Det viser en ny undersøkelse gjort av helseorganisasjonen Kaiser Permanente i USA.

Kronisk tilstand

Resultatene viser at over halvparten av kvinnene med fødselsdepresjon også var deprimerte før og under graviditeten.

Depresjon må behandles som en kronisk tilstand som ofte rammer kvinner i fruktbar alder og ikke som en midlertidig tilstand som blir utløst av graviditet eller fødsel, mener forskerne.

Kvinner som har en historie med depresjon bør følges nøye opp både før, under og etter graviditet.

I Norge regner en med at fødselsdepresjon rammer mellom 8-15 prosent av kvinnene.

Rammer mange

4 400 kvinner deltok i undersøkelsen. Alle kvinnene fødte barn mellom 1998 og 2001.

Studien viser at omtrent ni prosent av kvinnene var deprimert ni måneder før graviditet. Sju prosent var deprimert under svangerskapet. Ti prosent opplevde depresjon i løpet av de første ni månedene etter fødselen.

Totalt var 15,4 prosent av alle kvinnene i undersøkelsen deprimerte i minst en av disse fasene.

Forskning har vist at mor med fødselsdepresjon påvirker barnet. Tidlige tegn er dårligere språkutvikling og aggressivitet. Senere kan barnet oppleve lærevansker og ADHD-liknende symptomer.

Kilde: The American Journal of Psychiatry