Herpes er forbundet med høyt blodtrykk under graviditet.

Tidligere er det kjent at et utbrudd av kjønnsherpes hos mor ved fødselen, kan smitte barnet. Siden spedbarnet har et svakt forsvar mot virusinfeksjoner, kan det føre til alvorlige komplikasjoner.

Nå har forskere ved Adelaide's Women's & Children's Hospital og University of Adelaide oppdaget at herpes hos gravide kvinner også innebærer en annen risiko.

Forskerne fant at virusinfeksjoner fra arter i herpesfamilien, er forbundet med svangerskapsforgiftning (preeklampsi).

Svangerskapsforgiftning er kjennetegnet ved høyt blodtrykk, væskeansamling i kroppen og protein ("eggehvite") i urinen. Tilstanden forekommer hos mellom tre-fem prosent av alle gravide.

Begynnende svangerskapsforgiftning opptrer hyppigst etter sjette svangerskapsmåned og spesielt mot slutten av graviditeten. Ved lette grader er det oftest tilstrekkelig å ta det med ro og få grundig oppfølging hos lege. Ytterligere tiltak er vanligvis ikke nødvendig. Hvis tilstanden utvikler seg, kan blodtrykket bli faretruende høyt og fosterets blodtilførsel svekket. Den gravide blir da lagt inn i sykehus for overvåkning og behandling. Iblant setter man i gang fødselen fordi de faretruende endringene i kroppen opphører ganske raskt etter nedkomst.

Det er holdepunkter for at arvelige egenskaper også er av betydning, og at tilstanden både nedarves gjennom kvinnen og mannen. I en amerikansk undersøkelse fant man at fem prosent av de gravide fikk svangerskapsforgiftning dersom deres egen mor hadde hatt dette. Hos kvinner uten arvelig disposisjon var sannsynligheten to prosent.

Kilder:
Journal of Obstetrics & Gynaecology
Tidsskrift for Den norske legeforening