Kvinner som spiser mye rundt unnfangelsen har størst sjanse for å få sønner.

Sannsynligheten for å få en sønn øker dersom mor hadde et høyt kaloriinntak rundt tidspunktet for unnfangelse.

Det viser en britisk samarbeidsstudie mellom universitetene Exeter og Oxford, publisert i fagtidsskriftet Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

For første gang har forskere funnet en sammenheng mellom mors diett og barnets kjønn.

Avgjørende kalorier

740 gravide kvinner deltok i studien. Alle var gravide for første gang. Ingen av kvinnene ble informert om barnets kjønn før fødselen.

Samtlige deltakere ble bedt om å oppgi hvilke kostvaner de hadde før graviditeten samt den første tiden etter. Forskerne delte deretter kvinnene inn i tre ulike grupper etter hvor mange kalorier de fikk i seg daglig.

Det viste seg at 56 prosent av kvinnene med høyest energiinntak fikk sønner. Kun 45 prosent av deltakerne i den laveste energigruppen gjorde det samme.

Nedgang i guttefødsler

Kvinnene som fødte sønner fikk ikke bare i seg flest kalorier. Kostholdet deres var i tillegg mer variert og sikret dem flere næringsstoffer, som kalium, kalsium og vitamin C, E og B12. Deltakere som spiste frokostblandinger hadde også en økt sjanse for å få sønner.

Forskerne tror at funnene delvis kan forklare hvorfor det fødes stadig færre guttebarn i industrialiserte land. I løpet av de siste 40 årene har det skjedd en liten, men konstant, nedgang i antall guttefødsler i i-land.

Tidligere forskning har vist at energiinntaket i disse landene er redusert. Det blir også mer og mer vanlig å hoppe over dagens første måltid. I USA har andelen voksne frokostspisere falt fra 86 prosent i 1965 til 75 prosent i 1991.

Den såkalte ”fedmeepidemien” skyldes ikke en økning av kaloriinntaket i befolkningen. Hovedårsaken er for lite fysisk aktivitet og ulikheter i kostholdsvaner og -kvalitet.

Sikrer sterkt avkom

Et mulig svar på hvorfor kvinnene med høyest energiinntak får flest sønner, kan finnes i dyreriket, hevder forskerne. Studier har blant annet vist at ressursrike eller høystatus hunner får flest sønner. Fenomenet er mest utforsket blant virvelløse dyr, men er også observert hos hester, kyr og rådyr.

Det kan skyldes en evolusjonsprosess som skal sikre sterke individer, tror forskerne. Hanner har muligheten til å videreføre egne gener til flest avkom sammenlignet med hunner innen de fleste arter. Hvorvidt hannen får muligheten til å føre arvematerialet sitt videre i stor skala, avhenger av hans størrelse eller sosiale status. Hanner av ”dårlig kvalitet” får ikke pare seg i det hele tatt.

Hunner vil imidlertid reprodusere hele tiden. Dersom hunnen er ressursrik og får i seg tilstrekkelig med næring, vil det trolig skje en naturlig utvelgelsesprosess som gjør at hun føder sønner. En sønn kan produsere flere barnebarn enn en datter. I dårligere tider, med lite mat og begrenset sjanse for et sterkt avkom, vil en datter være et sikrere alternativ for videreføring av genene.

Kilde:
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 2008