Faren til Anettes barn var gift og ønsket at hun skulle ta abort.

Når jeg henter pasientene på venteværelset og de spaserer mot meg tenker jeg alltid på hva slags personlighet de utstråler. Jeg var nylig blitt fastlege for Anette og det var første gang jeg traff henne. Hun syntes å være en fysik sterk jente, men i dag virket hun nedfor og liten.

Hun satt seg ned ved skrivebordet mitt og så litt puslete ut. Jeg fikk raskt vite hvorfor.

Pasient Jeg oppdaget for noen dager siden at jeg er gravid. Problemet er at barnefaren er gift og har to barn. Han vil at jeg skal ta abort.

Jeg nikket og tenkte over den vanskelige situasjonen hun var i. Ettersom jeg ikke kjente Anette fra tidligere ønsket jeg å få vite litt mer om hennes situasjon.

Lege Hva slags forhold har du til barnefaren? Tror du at dere har en framtid sammen?

Pasient Jeg tror ikke det blir noe mer mellom oss. Han vil heller være sammen med kona si.

Lege Fikk du vite dette da du fortalte at du var gravid.

Pasient Ja – det var da han sa det, men jeg hadde allerede begynt å miste troen på han før det.

Lege Hva ønsker du for din egen del. Ønsker du å bli mor?

Pasient Det passer dårlig å bli gravid nå. Jeg vet at jeg kan ta abort og kanskje få barn senere, men det blir det ikke dette barnet. Det føles galt å ta det bort.

Hun hadde fortalt barnefaren at hun ønsket å beholde barnet. Da hadde han blitt sint og ville ikke se på svangerskapstesten som viste at hun var gravid. Hans reaksjon var til dels forståelig. Han hadde brakt seg selv opp i en vanskelig situasjon, og det var naturlig at han følte seg hjelpeløs. Anette syntes det var vondt at han forlangte at hun skulle ta abort. Jeg fortalte at hun i følge norsk lov hadde rett til å avgjøre om hun ville bringe fram barnet. Slik må det være selv om hennes beslutning også kom til å få alvorlige følger hans liv.

Lege Vil du beholde barnet selv om du blir alene om omsorgen?

Pasient Ja – jeg vil nok det. Hadde noen spurt meg et slikt spørsmål før jeg ble gravid ville jeg svart nei. Nå som barnet er inne i meg, er det ikke så opplagt lenger. Alt har skjedd så fort, men hvis jeg måtte svart endelig i dag hadde jeg sagt nei til abort.

Lege Jeg forstår hvordan du tenker og foreslår at du kommer tilbake om en eller to uker. Du må i denne tiden tenke grundig over saken. Du må tenke på om du vil bære frem barnet, bli alenemor og midlertidig avbryte studier. Du skal også vite at det er mange støtteordninger og rettigheter, dersom du velger å få barnet. Du må rett og slett tenke over hvordan livet ditt er nå, og prøve å se for deg hvordan du tror livet for deg og barnet vil bli. Når du kommer tilbake, kan vi enten gjøre den første svangerskapskontrollen eller eventuelt skrive søknad om svangerskapsavbrudd.

Anette var student. Jeg anbefalte henne å kontakte trygdekontoret og Statens lånekasse for utdanning slik at hun fikk oversikt over de ulike rettighetene hun ville ha som alenemor.

Før hun gikk nevnte jeg også muligheten av å kontakte Amanthe, rådgivningstjenesten for gravide. Tilbudet finnes 19 ulike steder i Norge og har nettsider med følgende adresse: www.amathea.no.