Jeg har nå gått noen dager over tiden, hva skal jeg gjøre?

Det er bare noen ganske få kvinner som føder akkurat på termindagen.

De siste ukene av svangerskapet, spesielt dersom du går over tiden oppleves som en stor påkjenning. Du går og venter og venter og er skuffet over at fødselen ikke setter i gang. hver dag føles som en uke og hver uke som en måned. Fortvil imidlertid ikke.

For oss som arbeider med fødsler er du ikke overtid før du har gått to uker over den beregnede fødselsdato. I Norge idag brukes nå ultralydterminen som den sikre dato for fødsel.

Dersom du nå har gått over tiden, er det viktig at du fortsetter den regelmessige svangerskapskontrollen en gang ukentlig dersom du ikke har tilleggskomplikasjoner.

Du vil bli henvist til fødeavdelingen hvor den gynekologisk undersøkelsen vil avgjøre hvor moden livmorhalsen er og hvor stor sjansen er for å få igang en fødsel. Dessuten vil fosteret ditt, og det er det viktigste - bli undersøkt.

Dersom fosteret har det bra, er det ikke farlig å gå noen dager til. Regelen i Norge er at fødselen blir vurdert igangsatt når du er gått 14 dager over tiden.

Men er ikke dette farlig for barnet, kan ikke fosteret bli for gammelt og kan det ikke bli vanskelig for meg å føde på naturlig måte?

En av grunnene til at man overvåker fosteret og forsøker å indusere fødsel to uker over tiden er nettopp at risikoen for morkakesvikt og komplikasjoner for fosteret øker ved lengere overtid.

På enkelte steder settes fødselen i gang ved 14 dagers overtid, mens andre steder lar man faktisk svangerskapet forsette hvis fosteret har det bra og alt er normalt. Men da vil man gå hver andre eller tredje dag til kontroll.

Mer enn tre uker over tiden er det uhyre sjelden noen går. Normalt blir fødselen ikke vanskeligere, men heller lettere hvis den kommer i gang av seg selv. Barnet vokser vanligvis ikke så mye på slutten av svangerskapet at dette skulle representere noen fare.