Hva er en normal fødsel?

De aller fleste kvinner opplever en normal fødsel, det vil si at fødselen starter av seg selv, utvikler seg på vanlig måte og avsluttes uten kunstig hjelp med et levende barn.

En annengangs og tredjegangs fødende er normalt den mor som har den letteste fødsel med minst mulig komplikasjoner.

Hvor lenge varer en fødsel?

Fødselens varighet er avhengig av om du føder for første gang eller har født før. Vi regner at fødselen begynner når riene er smertefulle med ti minutters intervall.

Hos en førstegangsfødende varer fødselen normalt åtte timer, men med variasjon fra fire til 16 timer. Hos en fleregangsfødende varer den normalt litt over fem timer, men kan variere fra to til 11 timer.

Man forsøker idag alltid å avslutte en fødsel innen 20 timer hos en førstegangsfødende, 15 timer hos en fleregangsfødende.

Fødselen er ofte en så stor psykisk belastning og mor utfører et så stort arbeid at lengre bør ikke en fødsel vare. Da er det jordmors og legens oppgave å hjelpe til med å avslutte fødselen.

Kan du fortelle meg litt om fødselen?

Fødselen inndeles ofte i tre faser eller tider:

- Åpningstiden
- Utdrivningstiden
- Etterbyrdstiden

Hos førstegangsfødende varer åpningstiden fra ni til 15 timer, utdrivningstiden varer en time og etterbyrdstiden er gjerne overstått på et kvarter.

Åpningstiden pleier vi å dele i to:

- Latens fase: Den første fasen kalles "latens tiden" hvor riene er korte, ikke helt regelmessig og ikke særlig smertefulle. Denne tiden kan ta lang tid og varer til mormunnsåpningen (livmorhalsen) har fått en åpning på tre-fire centimeter.

- Aktiv fase: Deretter begynner den aktive fase hvor riene blir kraftigere, tettere og mer regelmessige. I denne tiden trenger du smertestillende, fordi nå skal livmorhalsen åpne seg helt til ti centimeter, eller bli utslettet.

Neste fase kalles for utdrivningfasen. Denne kommer som en lettelse. Nå skal du jobbe aktivt. Barnet skal presses ut. Under hver ri puster du dypt inn og trykker fra dypet av din kropp slik jormor sier. Hun leder fødselen. Smertene kan bli veldig sterke og du har lov til å skrike. Det er normalt. Iblant blir det for trangt og da må jormor klippe i mellomkjøttet, men først etter at du har fått bedøvelse.

Til slutt fødes barnet. Den blir lagt på magen din og dere får den første opplevelsen med hverandre.

Du får nå noen minutters hvile, men så begynner livmoren å trekke seg sammen igjen, denne gangen for å støte ut morkaken (etterbyrdstiden). Dette tar som oftest barne noen minutter. Du kan titte på morkaken hvis du vil. Den ser ut som en lever og det er rart å tenke på at alle næringstoffer til og alle avfallsstoffer fra barnet har passeret dette organet.

Fødselen er nå over. Du har gjordt ditt største arbeid og har lov til å hvile.

Lykke til!