Ved en setefødsel kommer fosteret med sete eller føttene først.

Omkring fire av 100 fødsler er en setefødsel.

Hodet, som er den største delen på barnet, blir da født sist. Det er derfor viktig å vite på forhånd hvor stort bekkenet er og hvor stort fosteret er.

Dersom barnet ligger i seteleie, tas normal et røntgenbilde av bekkenet for å avgjøre størrelsen. Har moren et romslig bekken, kan fødselen foregå på normalt vis gennom skjeden.

I Norge i dag har man også visse mål for fosterhodet. Dersom hodet er altfor stort eller for lite, vil man velge forløsning med keisersnitt.

Hvordan foregår en setefødsel?

Ved en setefødsel er det alltid en fødselslege som forløser. Det benyttes en spesiell teknikk til å vri ut skuldrene og til forløsning av hodet. På enkelte sykehus blir hodet alltid forløst med tang for å beskytte det.

En setefødsel tar vanligvis lengere tid og kan være vanskeligere enn normalt og derfor må den alltid skje på sykehus.

Skjedeåpningen vil som regel bli utvidet med et klipp, en episiotomi.

Får jeg bedøvelse ved en setefødsel?

Ja, det får du. I dag er det vanlig å gi epiduralbedøvelse, det vil si en bedøvelse i ryggen som bedøver nervene til livmoren og nedre del av kroppen.

Du får da en smertefri fødsel og jordmor må fortelle deg når du har rier.

Er setefødsel farlig for barnet?

Setefødsel tillates bare hvis bekkenet er stort nok og barnet har normal størrelse. Alle forholdsregler tas for at alt skal gå bra. I slike tilfelle er ikke setefødsel farligere enn en normal hodefødsel.

Barnet har som regel en litt egenartet hodeform med ett flatt bakhode. Dette forandrer seg i løpet av noen dager.

Cirka en tredel av alle setefødsler foregår idag med keisersnitt. Spesielt førstegangsfødende med store barn forløses på denne måten.

Kan barnet snues i fosterlivet?

Ja, det er mulig. Enkelte gynekologer pleier å snu fosteret fra seteleie til hodeleie noen uker før forventet fødsel.

Dette er en helt spesiell teknikk som krever at legen er vant til å gjøre det. Av og til snur barnet seg tilbake igjen til seteleie.

Dersom jeg har hatt seteleie en gang skjer det også slik ved senere fødsler?

Nei, det er ingen regel. Du kan like godt føde et barn i hodeleie neste gang.

Lykke til med fødselen!