I Norge forløses 10-15 prosent av alle barn med keisersnitt (sectio).

Den vanligste årsaken er at det skjer noe med barnet under fødselen som tilsier at det må raskt ut, for eksempel at fosterlyden blir dårlig.

Under fødselen blir fosterlyden registrert med jevne mellomrom, og av og til kan våre apparater vise at barnet ikke tåler flere rier og at det bør komme ut svært raskt. Skjer dette midt under fødselen og livmorhalsen ikke er fullstendig åpen, er keisersnitt den eneste løsning.

Et slikt hurtigkeisersnitt kan føles traumatisk fordi avgjørelsene tas brått og alt skjer på en gang. Men husk at det er en nødoperasjon på for å redde barnet ditt, og da har man svært liten tid til forklaring, bare handling.

Noe helt annet er et planlagt keisersnitt. Du vet på forhånd at barnet ditt skal forløses gjennom bukveggen i stedet for på vanlig måte. Vi gjør dette hvis morens bekken er for trangt eller barnet ligger i seteleie og bedømt for stort for en vanlig fødsel. I enkelte tilfeller kan det være mokakesvikt, eller svangerskapsforgiftning, eller andre tilstander hos fosteret som tilsier at keisersnitt er den mest skånsomme metoden.

Hvis keisersnittet er planlagt, kan du forberede deg psykisk på denne fødselen. Du får som regel epiduralbedøvelse og ervåken og barnefaren kan være tilstede under operasjonen.

Dersom jeg selv ønsker det, kan jeg forløses med keisersnitt?

Normalt ikke. Keisersnitt er en operasjon gjennom magen med de komplikasjoner som kan oppstå. Det trengs derfor en medisinsk grunn til å foreta operasjonen.

Den fødende gjennomgår en operasjon med de farer som dette er, hun har sårsmerter og ubehag etterpå og får lettere blodpropp og infeksjon. Hun trenger lengere liggetid på sykehuset og lengere tid til å komme seg i barselsengen. Det tar som regel fire-fem uker før man er riktig seg selv igjen.

En annen ting er at det også er best for barnet å bli forløst på normal måte. Selve fødselen med rier og det hele er en stress situasjon for fosteret som fører til at det puster lettere etter fødselen.

I svært sjeldne tilfelle hvor mor har så stor angst for fødselen, kan keisersnitt foretas på psykisk indikasjon.

Kan jeg føde normalt senere hvis jeg har hatt keisersnitt en gang?

Det hele kommer an på hvorfor man utførte keisersnittet.

Dersom operasjonen ble utført av hensyn til barnet, er det ikke noe i veien for at du kan forløses på vanlig måte neste gang. Var det derimot trangt bekken hos deg, må et slikt inngrep også utføres ved neste fødsel.

Dersom du har hatt to keisersnitt, blir som regel det tredje barnet forløst på denne måten fordi man frykter at livmorveggen kan revne under belastningen fra riene.

Hvor lang tid tar et keisersnitt?

Selve operasjonen varer som regel en halv time til tre kvarter, men av og til kan også denne operasjonen være vanskelig, og tang må brukes for å få barnet ut gjennom selve operasjonssnittet.

Du må huske på at det er seks forskjellige lag som skal snittes igjenomm for å komme inn til barnet og alt skal sys igjen etterpå.