Det er vanlig med blødninger rett etter fødselen.

Ved forrige fødsel blødde jeg så meget at jeg måtte ha blodtransfusjon. Vil dette skje igjen?

Alle gravide blør rett etter en fødsel. Inntil en halv liter er normalt. Det er derfor jordmor samler opp blodet og måler blødningen. I cirka fem prosent av alle fødsler blør den fødende mer.

Den hyppigste årsak er manglende sammentrekning av livmoren etter at barnet er født. Dette motvirkes ved å gi en sprøyte med riestimulerende middel idet barnet fødes.

En annen årsak kan være at litt av morkaken sitter igjen inne i livmoren. I slike tilfeller må legen foreta en utskrapning.

Selvfølgelig kan du også blø ifra rifter i skjedeslimhinnen og i livmorhalsen, rifter som har oppstått under fødselen, spesielt hvis fødselen har gått raskt.

I ditt tilfelle med blødning ved en tidligere fødsel, vil man være føre var ved neste fødsel. Du vil dermed få en sprøyte med en gang barnet er født, og jordmor vil passe ekstra godt på livmoren og massere den slik at morkaken kommer raskt ut.

Det er sjelden at vi gir blodtransfusjon i dag. De fleste kvinner er redd for å få blod. Alt blod som blir gitt,er blitt undersøkt på HIV-virus og hepatitt-virus. Det skulle dermed være trygt å få blod.

Imidlertid, det beste er å unngå blodtransfusjon. Det er kun hvis du er svimmel og slapp og har en blodprosent på 50 eller under, at vi gir blod.