Fødselspsykologi - angst - depresjon

Det er ikke til å unngå at både du og partneren din har blandede følelser i forbindelse med svangerskap, så selv om dere nå skulle være glade og spente, er det mange som føler som deg med engstelse og depresjon. D isse forskjellige reaksjonene skyldes at kroppen din har forandret seg og vokst, samtidig som du har hatt forskjellige plager du ikke er vant til. Den beste måten å hanskes med disse bekymringer, er å snakke med partneren din eller andre om det, slik at de kan berolige og trøste deg. Snakk også om følelser og frykt på svangerskapskurset. Da vil du sikkert oppleve at flere føler som deg. Hvis angsten og depresjonen er slik at det går ut over kostholdet og formen , bør du snakke med jordmor på helsestasjonen. Kanskje hun kan få deg til å forstå selv hva du er spesielt engstelig for.

Jeg har hørt at enkelte er deprimert etter fødselen. Fortell litt om det så jeg kan være forberedt.

Det er ikke bare enkelte, men de aller fleste kvinner føler seg nedfor i noen dager etter en fødsel, vanligvis når melken kommer. En årsak er den plutselige endringen i hormoner. En annen årsak er følelsen av antiklimaks som uvegerlig følger etter en fødsel. Slik nedtrykthet pleier å gi seg fort, men hvis du er deprimert i mer enn 4 uker, eller depresjonen stikker svært dypt, bør du gå til lege eller snakke med jordmor eller helsesøster. En slik mer langvarig depresjon kan ha mange årsaker. Den hyppigste er at du får for lite søvn og at du skal tilpasse deg et lite nytt menneske. Ofte oppstår det konflikter i parforholdet og dere gnisser på hverandre p.g.a. søvnmangel. Stress ikke for mye i denne tiden, men prøv å få plass også til partneren din.

Hos noen ligger depresjonen forklart i forhold som ligger langt tilbake i tiden. Har du hatt tendens til å være deprimert i svangerskapet kan denne tendensen ytterligere forverres etter fødselen. Uløste konflikter i ekteskapet, motstridende følelser i forhold til det å være gravid, tidligere frivillige eller ufrivillige aborter, eller ubearbeidet sorg i forbindelse med dødsfall, er ting som nå kan dukke opp. Det viktigste er at du søker hjelp. Oftest hjelper det at du får sove i ro noen dager. Ellers er det noen få som trenger psykiatrisk hjelp.

Lykke til!

Se forøvrig psykiske sykdommer og problemer