Flere kvinner velger vaginal fødsel etter grundig veiledning.

En fødsel er for mange det viktigste møtet med et sykehus. Å føle at ens forventninger og ønsker tas på alvor, og at det er en rød tråd gjennom hele fødselsomsorgen betyr mye for at foreldrene skal få en god opplevelse.

Når stadig flere kvinner ønsker seg keisersnitt uten en klar medisinsk årsak, byr det på utfordringer for helsevesenet som skal gi dem best mulig oppfølging.

I Danmark, hvor keisersnitt nå utgjør 22,3 prosent av fødslene, viser en femårig studie at halvparten av kvinnene som av personlige grunner i første omgang ønsket seg keisersnitt, bestemte seg for å føde vaginalt etter å ha snakket med jordmor eller lege.

Forskerne ved Rigshospitalet i København konkluderte med at de ønsker seg mer informasjon om hvorfor kvinner av ikke-medisinske ønsker seg keisersnitt - for dermed å kunne gi bedre støtte til denne gruppen. Det var en sammenheng mellom bosted, alder og tidligere fødselsopplevelser og kvinnenes ønske om keisersnitt. Slik er det også i Norge.

Mange årsaker til keisersnitt

Keisersnitt er en av de vanligste operasjonene på norske sykehus, men det er en myte at det er en lettvint løsning på fødselen.

Inngrepet er forbundet med risiko for komplikasjoner, først og fremst for kvinnen, men også for barnet. Man må dessuten ligge lengre både på sykehuset og hjemme i sengen for at operasjonsårene skal gro i de seks forskjellige lagene.

Som regel tar det fire-fem uker før man er i form igjen etter et keisersnitt.

Om lag to av ti keisersnitt utføres på grunn av oksygenmangel hos fosteret, såkalt fosterstress. Omtrent like mange gjøres av hensyn til mor med begrunnelsen «langsom framgang under fødsel». Dette er de to hyppigste årsakene til keisersnitt, viser en tidligere studie ved 24 fødeinstitusjoner (2005).

Andre grunner er at kvinnen har gjennomgått et keisersnitt tidligere, at fosteret fortsatt ligger i seteleie etter 34 ukers svangerskap, svangerskapsforgiftning og mislykket kunstig igangsetting av fødsel.

I tillegg til medisinske årsaker, mors alder, store babyer og et økende antall flerbarnsfødsler ønsker en del kvinner keisersnitt av ikke medisinske grunner.

Noen vil rett og slett ”bare ha det”, mens andre kan ha hatt traumatiske fødsler tidligere, andre har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller incest, mens andre har angst og/eller andre psykiske problem.

Rekordhøye keisersnitt-tall

Antallet keisersnitt har steget jevnt siden de siste tiårene. I dag fødes mer enn hvert sjette barn (ca 17 prosent i 2006) i Norge ved hjelp av keisersnitt.

Også i Sverige og Danmark har det vært en økning i keisersnitt de senere årene, men de skandinaviske landene ligger likevel et stykke bak USA, Canada og England.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte i 1985 at 15 prosent burde være øverste grense for andelen keisersnitt i et land.

Det er ikke et mål i seg selv å presse antall keisersnitt lavest mulig, men å holde antallet på et lavt og forsvarlig nivå, påpeker norske fagfolk.

Tall fra Medisinsk Fødselsregister viserat det er stor variasjon mellom sykehusene i bruk av keisersnitt, selv om norske leger er generelt tilbakeholdende med å gi keisersnitt når det ikke foreligger en medisinsk begrunnelse.

Gir etter for pågående fedre

En ny undersøkelse viser at leger ved enkelte sykehus er mer tilbøyelig til å gjøre keisersnitt fordi de frykter søksmål, å bli meldt til Helsetilsynet eller å bli utsatt for negativ medieomtale. Dette gjelder også når kvinnen ønsker keisersnitt uten at de er en klar medisinsk grunn til å gjøre inngrepet.

Flere enn 500 leger ved norske sykehus deltok i undersøkelsen som ble publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology i desember.

Den viser at:

- 14 prosent av legene vil utføre keisersnitt under fødsel hvis fødselen går langsomt og kvinnens mann utøvde tilstrekkelig press.

- 60 prosent av legene vil utføre planlagt keisersnitt dersom begrunnelsen er at kvinnen har hatt komplikasjoner ved tidligere fødsler, er betydelig overvektig eller har astma.

v - 29 prosent av legene vil utføre planlagt keisersnitt dersom begrunnelsen er at kvinnen har smerter i bekkenet og har negative erfaringer fra tidligere fødsler.

De norske fødselslegene uttrykte at det er vanskelig å være konsekvent.

Bak mange keisersnitt ligger det klare medisinske grunner til inngrepet, men når de medisinske grunnene er svakere og kvinnens ønske er sterkt, er valget vanskeligere – selv om ingen har rett på keisersnitt.

Fødeavdelingen på Ullevål universitetssykehus opplever at flere fødende kan tenke seg keisersnitt, og dermed ha kontroll over alt som skal skje.

–Da må vi bruke tid på å skape trygghet og tillit, og forklare at i normale tilfelle er vanlig fødsel det beste. Det er viktig at det ikke bare gjelder den dagen de skal føde men gjennom hele svangerskapet,, sier seksjonssjef Sverre Sand til Aftenposten.

Kilde:
American Journal of Obstetrics and Gynecology (200:48.e1-48.e8.)
Ugeskrift for Læger (171(7):497), Helsenett og Aftenposten.no