Det er en alminnelig oppfatning at samleie kan sette i gang fødselen når man nærmer seg eller har passert termin.

Man har ment det skyldes at stoffer i sædvæsken modner livmorhalsen og at livmoren trekker seg sammen ved orgasme. Forskere har nå undersøkt disse teoriene.

93 gravide kvinner deltok i studien. 47 av dem hadde samleier ved fullgått svangerskap. Det viste seg at disse kvinnene i gjennomsnitt fødte på et litt senere tidspunkt (39,9 uker) sammenlignet med de som ikke hadde samleier (39,3 uker). Ved de ukentlige kontrollene forut for nedkomst fant man også at livmoren ble litt senere moden hos de seksuelt aktive kvinnene sammenlignet med de øvrige. Tidspunktet for nedkomst og modningen av livmorhalsen var så lik i de to gruppene at den påviste forskjellen er av usikker betydning.

De seksuelt aktive kvinnene hadde ikke flere komplikasjoner i tilknytning til fødselen enn de øvrige.

Kilde: Obstetrics & Gynecology