Risikoen for setefødsel øker dersom mor eller far ble født i setefødsel.

Kvinner og menn født i setefødsel har omtrent dobbelt så stor sannsynlighet for å få et barn ved setefødsel enn personer født på vanlig måte.

Det viser en norsk studie ved Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er publisert i det prestisjetunge fagtidsskriftet British Medical Journal.

Økt risiko

Resultatene tyder på at fars innflytelse er like sterk som mors. Det kan dermed se ut til at fosteret arver egenskaper fra én av foreldrene som gjør at det ikke legger seg riktig vei mot slutten av svangerskapet.

Vanligvis fødes barn med hodet først. 3-4 prosent blir imidlertid født med setet først. En setefødsel øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med fødselen både mor og barn.

Dersom barnet ligger feil vei, blir fødselen i dag nøye planlagt. I noen tilfeller velger man å forløse mor og barn med keisersnitt.

Årsaker til setefødsel

For mellom 7-15 prosent av setefødslene finnes det en naturlig forklaring. For eksempel kan det skyldes at barnet fødes for tidlig. Fosteret har ikke rukket å legge seg riktig vei hvilket det vanligvis gjør mot slutten av svangerskapet.

For de resterende tilfellene har det vært antatt at setefødselen skyldes medisinske eller anatomiske forhold hos mor eller barn.

Tidligere forskning på søskenflokker har blant annet vist at dersom det eldste barnet blir født med setet først, øker risikoen for at også yngre søsken fødes på samme måte.

Arvelige egenskaper

Nå kan det se ut til at den økte sannsynligheten for setefødsler innen enkelte familier skyldes egenskaper arvet fra enten mor eller far.

Helsepersonell bør dermed spørre gravide kvinner hvordan hun selv og barnets far ble født. Dette kan skjerpe årvåkenheten hos jordmor og lege, mener forskerne.

Totalt 232 700 mødre og deres førstefødte barn ble inkludert i studien. For 15 000 av barna har også fedrene deltatt. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Kilde: Folkehelseinstituttet