På helsestasjonen

Hva skjer på toårskontrollen?

Hva skjer på sjumånederskontrollen?

Hva skjer på 16-månederskontrollen?

Hva skjer på seksmånederskontrollen?

Helsestasjonen er åpen for foreldre og barn fra nyfødt til skolealder.

Hva skjer på timånederskontrollen?

Hvorfor kommer helsesøster på hjemmebesøk når man er kommet hjem fra sykehuset med en nyfødt?

Helsesøsters hjemmebesøk til familier med nyfødt barn har lang tradisjon. Det å møte hverandre i hjemmemiljø gir et langt bedre grunnlag for kontakt og samarbeid enn bare å møtes på helsestasjonen. Vi lærer hverandre bedre å kjenne og knyttes nærmere sammen. Dessuten setter de fleste pris på å slippe å dra ut med barnet for å holde en avtale på helsestasjonen i de første tilpasning-ukene etter fødselen.

Hva skjer på tremånederskontrollen?

Hva skjer på femmånederskontrollen?

Hva skjer på fireårskontrollen?

Barnet undersøkes av helsesøster og lege. Blant annet undersøkes syn og hørsel mye.

Hva skjer på ettårskontrollen?

Hva skjer på 15-månederskontrollen?

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg