Helsestasjonen er åpen for foreldre og barn fra nyfødt til skolealder.

Mange helsestasjoner har også svangerskapsomsorg og tilbyr svangerskapskontroller og svangerskapskurs.

Tilbudet varierer en del fra sted til sted. Ta kontakt med din kommune for å forhøre deg om tilbudene som finnes der du bor.

Hvem jobber på helsestasjonen?

På helsestasjonen møter du i første rekke helsesøster. Hun er sykepleier med spesialutdannelse i å ta seg av barn og unge.

Lege er tilstede på bestemte tider.

Mange helsestasjoner har også jordmor til svangerskapsomsorg.

De fleste helsestasjoner har kontorpersonell. Disse har ofte barnepleier eller hjelpepleierutdannelse og ordner med timeavtale, veier og måler barna.

Hva kan helsestasjonen ta seg av?

Helsestasjonens arbeid er av forebyggende art.

Vi jobber med å fremme barns helse slik at barna vokser opp med best mulig helsetilstand både fysisk og psykisk. Derfor har vi regelmessige kontroller av barna med blant annet vekt, lengde og hodemålinger.

Vaksinering er en viktig del av helsestasjonstilbudet for å hindre utbrudd av alvorlige sykdommer.

Vi veileder foreldrene om kosthold og barnestell, og mange helsestasjoner har tilbud om grupper der man kan møte andre foreldre i samme situasjon og utveksle erfaringer og ikke minst bli kjent med andre i lokalmiljøet som har barn.

Hva kan jeg ikke bruke helsestasjonen til?

Helsestasjonen gir ikke behandling til syke barn. Behandling av eventuelle sykdommer må skje hos lege utenom helsestasjonen.

Vi vil nødig blande friske og syke barn på venterommet og risikere at noen blir smittet av hverandre på helsestasjonen.

Vår oppgave er å forebygge, ikke å behandle.