Hvorfor kommer helsesøster på hjemmebesøk når man er kommet hjem fra sykehuset med en nyfødt?

Helsesøsters hjemmebesøk til familier med nyfødt barn har lang tradisjon. Det å møte hverandre i hjemmemiljø gir et langt bedre grunnlag for kontakt og samarbeid enn bare å møtes på helsestasjonen. Vi lærer hverandre bedre å kjenne og knyttes nærmere sammen. Dessuten setter de fleste pris på å slippe å dra ut med barnet for å holde en avtale på helsestasjonen i de første tilpasning-ukene etter fødselen.

Hvordan får helsesøsteren vite at man har fått et barn?

Helsestasjonen mottar en fødselsmelding fra sykehuset, og helsesøster vil da så raskt som mulig ringe eller skrive for å tilby hjemmebesøk. Fødselsmeldingen kan komme sent til helsestasjonen og du kan derfor selv ta kontakt hvis du ønsker kontakt tidligere.

Hva foregår på et hjemmebesøk?

Hovedhensikten er å bli kjent med familien, gi råd, veiledning og å danne grunnlag for et godt samarbeid senere. Samtale om svangerskapet og fødselsopplevelsen på grunnlag av de tilsendte papirene fra sykehuset rydder ofte opp i spørsmål foreldrene sitter med. Undersøkelse av barnet er ikke helt nødvendig fordi barnet nylig er undersøkt av barnelege på sykehuset. Men ofte ser vi på barnet fordi foreldrene kan ha spørsmål om navlestrengen, hudutslett og lignende.