Hva skjer på seksukerskontrollen?

Ved seksukerskontrollen får barnet en legeundersøkelse.

Refleks og motorikk blir undersøkt. Legen lytter på hjertet og kjenner blant annet på hofter og ledd. Barnet blir veid, målt og det blir tegnet opp en vekt- og lengdekurve hvor man kan bedømme hvorvidt barnet har lagt bra på seg. Hodeomkrets noteres også.

Hva ser man spesielt etter på seksukerskontrollen?

Vi vurderer barnets kontaktevne, og undersøker om barnet fester blikket og ser på den som snakker til det.

De fleste barn smiler når de er seks uker. Det er ikke alltid vi får se dette på undersøkelsen, med vi spør foreldrene om barnet har "fått smil".

Når det gjelder bevegelsesutviklingen er vi opptatt av om barnet bruker armer og ben like mye, altså om de har et symmetriske bevegelsesmønsteret. Hoftene blir undersøkt nøye for å utelukke hoftedysplasi eller hoftefeil.

Hvilken informasjon og veiledning får man på seksukerskontrollen?

I samtale med helsesøster tar de fleste opp spørsmål angående amming. Vekt- og lengdemålinger gir et godt inntrykk av barnets vekst. Likeledes er det viktig å få vite hvordan barnet trives og hvordan foreldrene trives i rollen som foreldre.

Helsesøster støtter og veileder når det gjelder rytme og antall måltider. Fra fire-seksukers alder anbefales det at barnet får tran eller eventuelt vitamintilskudd.

På helsestasjonen veileder vi for å forebygge barneulykker. Det er spesielt viktig ikke å gå fra barnet på stellebordet og å sikre barnet i bil. Drikk ikke kaffe eller te med barnet på fanget. Røyking i samme rom som barnet, eller røyking før og under amming frarådes.