Hva skjer på sjumånederskontrollen?

Barnet får den andre poliovaksinen. Den bør settes innen fire-seks uker etter den første for best å stimulere immunforsvaret til god antistoffproduksjon.

Hva ser man spesielt etter på sjumånederskontrollen?

Sju måneder gamle barn begynner å gjøre tydelig forskjell på fremmede og kjente.

Vi har et begrep som kalles "åttemånedersangsten", og mange foreldre opplever barnet sitt som veldig "mammadalt" og klengete på dette tidspunkt.

Vi tror at dette er en periode det er viktig at barna er igjennom og at det har med barnets evne til å knytte forhold til andre mennesker å gjøre.

Hvilken informasjon og veiledning får man på sjumånederskontrollen?

I alderen fra sju måneder og oppover skjer det mye ved barnets utvikling.

De individuelle variasjonene er store og noen barn utvikler seg raskere enn andre. Derfor bør du la barnet få utvikle seg i sin egen takt og ikke forser utviklingen ved for eksempel å sette barnet i gåstoler og lignende.

Den beste stillingen for barnet er på et rent teppe på gulvet, der det kan trene i eget tempo. Fra sju måneders alder har barnet glede av borte-titt-titt-leker og enkle sangleker som bake-kake-søte.

De fleste har nå måltider med fast føde for eksempel to-tre grøtmåltider og et middagsmåltid.

Det er fortsatt fint å amme. Dersom man ønsker å fortsette ammingen, er det lurt å amme først og så gi grøt.

Dersom du har tenkt å starte avvenning gjør du motsatt ved å gi grøt først og amme etterpå.