Hva skjer på ettårskontrollen?

Nå får barnet en ny legeundersøkelse. Legen undersøker barnet som ved tidligere helsekontroll. Helsesøster vil også foreta undersøkelser.

Hva ser man spesielt etter på ettårskontrollen?

Vi vil se etter barnets bevegelsesutvikling. For eksempel hvor langt barnet har kommet med hensyn til å reise seg og å gå med støtte.

Cirka halvdelen går alene ved ettårsalderen, men det er like normalt å ikke slippe seg før 15 måneder.

Ettåringer reagerer på navnet sitt og endel har begynt å si enkelte ord som "mamma" og "pappa", "se der" og lignende. Typisk for ettåring;ringen er at de peker og skal vise deg noe.

Hvilken informasjon og veiledning får man på ettårskontrollen?

I denne alderen er barna aktive og nysgjerrige. De krabber og reiser seg, setter seg og haler seg opp igjen. De bruker hendene flittig og alt skal innom munnen og smakes på. Dette er derfor også en aktiv alder for foreldrene som nå må fotfølge barnet hele tiden.

Vær ekstra påpasselig med å holde barnet vekk fra giftige planter, vaskemidler og lignende slik at forgiftninger unngås.

Ettåringen vil gjerne spise selv og det er viktig at de til en viss grad får lov til dette for, å bli selvstendige og selvhjulpne. Men det kan bli mye gris og søl, så prøv å sette rimelige grenser.

En del barn blir lei av grøten og går mer over til å spise brød. Hvis dere får det til, er det fint å beholde et måltid med jernberiket grøt også mellom ett og to år.

Tannpuss er også viktig. Ikke la det bli noen diskusjon, men gjennomfør dette hver kveld. Det anbefales å bruke en knapt synbar mengde fluortannkrem til små barn, økende til en ertestor posjon ved seksårsalderen.