Hva skjer på toårskontrollen?

På toårskontrollen blir barnet undersøkt av lege og helsesøster.

Hva ser man spesielt etter på toårskontrollen?

Barnet har nå et ordforråd på mellom ti og 20 ord og noen kan sette sammen to-tre ord til små setninger.

Det er store individuelle forskjeller og det er også viktig å legge merke til barnets passive ordforråd, det vil si de ordene barnet forstår.

Toåringen kan stable klosser til et tårn og hvis det får en blyant kan det rable.

Fra halvannetårsalderen kan man se om barnet er høyre eller venstrehendt.

Hvilken informasjon og veiledning får man på toårskontrollen?

Dette er en alder da barnets selvstendighetstrang og trass setter foreldrenes tålmodighet på en hard prøve.

Det er viktig å sette grenser og å lære barnet hva som er lov og ikke lov. Det er viktig å finne og enes om de viktige tingene.

Når du sier nei, vær da konsekvent med dette. Vær også fleksibel slik at det ikke alltid blir nei. Barnets naturlige utforskertrang må ikke hemmes i ett sett.

Det er viktig å snakke med barnet og ikke bare til det. Bøker, rim og regler er også viktige i språkopplæringen.

Når det gjelder mat er det viktig med noenlunde regelmessige måltider og prøve å unngå for mye småspising mellom måltidene. Mange foreldre er bekymret fordi de synes barnet spiser for lite. Godta at barnet har varierende appetitt. Spiser det ikke mye til frokost, spiser det ofte mer til formiddagsmat eller middag slik at det jevner seg ut over tid.

Fra toårsalderen kan dere starte med renslighetstrening. Kjøp en potte, men forvent ikke for mye av barnet til å begynne med. Ikke press eller skjenn, men bruk oppmuntring og ros! Mange barn kan like å sitte på potte med leker foran seg, dette kan dere gjøre til regelmessige tider.

Hvis barnet ditt ikke vil - bare vent noen måneder og prøv igjen. Dette vil komme med modning hos barnet.

Det er lettest å få barnet tørt i sommerhalvåret når de har lite klær på seg.