De fleste kvinner klarer å være røykfrie gjennom hele svangerskapet. Når barnet er født er det for mange fristende å gjenoppta røykingen. Det er mange grunner til at dette ikke er å anbefale.

Nå kan det vel ikke være så farlig om jeg begynner å røyke igjen, nå som barnet er født?

Prøv for all del å ikke begynne igjen. Røyking mens du ammer har lett for å gi dårligere melk og mindre melkemengde.

Hvorfor blir det mindre melk når jeg røyker?

En av grunnene kan være at røykere ofte produsere litt mindre av det hormonet som styrer melkemengden, prolaktin. Andre virkninger røyken har på din egen kropp er nok heller ikke bra for melkemengden. I tillegg ser det ut til at en del røykere bruker noe mindre tid på å amme pr. døgn, slik at brystene ikke blir godt nok stimulert.

Hvorfor blir melken dårligere hvis jeg røyker?

Mange av de rundt 4000 stoffene fra sigarettene, f.eks. kullos, blåsyre og tjære, passerer nok over i melken. Nikotin er det som er best undersøkt. Nikotinet går spesielt lett over i melken, slik at konsentrasjonen i morens melk er høyere enn i blodet hennes.

Hvordan virker det på barnet mitt?

Barn av røykende kvinner som ammer har lettere for å få kolikk. De skriker gjerne mer, er uroligere og legger ofte ikke på seg så mye som barna til kvinner som ikke røyker.

Da er det vel best at jeg ikke ammer barnet mitt siden jeg er røyker?

Nei, ut fra det vi vet idag mener ekspertene at morsmelken er så verdifull for barnet ditt at du bør fortsette å amme selv om du ikke klarer å slutte helt å røyke.

Jeg har nesten kuttet ut røyken, men klarer ikke helt å unnvære de siste 4-5 sigarettene. Når er det minst skadelig for barnet at jeg røyker dem?

Nikotinkonsentrasjonen er på topp i melken like etter at du har røykt. Derfor bør du først amme, så ta en røyk - eller helst bare en halv - hvis du ikke kan unnvære den, og så ikke røyke noe mer før etter neste gang du har ammet.

Kan jeg bruke nikotintyggegummi når jeg ammer?

Du får jo nikotin i melken da også, derfor anbefales det vanligvis ikke til kvinner som ammer. Det er likevel bedre enn å røyke, fordi du unngår alle de andre stoffene som er i sigarettrøyk.

Bortsett fra for melken, gjør det noe særlig for barnet om vi røyker?

Ja, desverre er det slik at barn som puster inn andres røyk er mere syke. F.eks. får de oftere lungebetennelse, bronkitt og øreverk, og de har større risiko for å få astma og i det hele tatt for å måtte legges inn på sykehus. Litt større barn fra hjem der det røykes er mere borte fra barnehave og skole p.g.a. sykdom.

Er det noen fordeler for meg selv ved å slutte å røyke?

Ja, du vet du sparer store summer på det. Dersom f eks. et par røyker 20 sigaretter hver om dagen med litt ekstra i helgene, betyr røykeslutt over 100 000 kroner spart i løpet av 3 år. Det som raskt blir merkbart er at du unngår vond lukt fra munnen og generelt blir friskere og sunnere. På litt lengre sikt reduserer du risikoen for flere farlige kreftformer og andre sykdommer, og du får mindre rynkete hud som ikke-røyker.

Hvordan kan jeg få hjelp til å slutte med røykingen?

Du kan f.eks. be om hjelp på helsestasjonen. Det finnes flere bra brsosjyrer om dette. Kreftforeningen har en som heter "Til deg som skal bli mor" - eller "far", der midtsidene inneholder gode tips for røykavvenning. De aller fleste som slutter klarer det på egenhånd, eller helst sammen med partneren sin. Noe har nytte av nikotinplaster eller -tyggegummi. Det finnes også kurs for røykeavvenning. Spør på helsestasjonen.

Lykke til! Det er du selv som har aller mest å vinne på røykeslutt.

Til røykekapittel