”Bryst er best!” gjaller kampropet, og smeller som en pisk over allerede trette og lutede mammaskuldre.

For vi vet det jo godt, har hørt det jevnt og trutt siden lenge før vi selv ble gravide. Morsmelk er best for barnet (og mor), og det er selvfølge at vi skal amme våre barn. Men for mange nybakte mødre er amming synonymt med blod, svette og tårer – og tomme, små mager. Og når mor etter uker og kanskje måneders strev endelig bestemmer seg for å gi opp, må hun slite med det hun opplever som et ”nederlag” – å ikke kunne gi babyen sin den dyrebare morsmelken, men måtte belage seg på å gi barnet erstatning.

MORSMELK ER BRA

Det er ikke til å komme fra at morsmelk er bra for barnet. Morsmelken inneholder all næring babyen trenger de første seks månedene, samt en rekke antistoffer som beskytter mot sykdom. Morsmelken er en perfekt cocktail av næringsstoffer for menneskebarn, og den tilpasser seg også barnets behov og utvikling. I tillegg er det veldig praktisk å amme. Melken er alltid med, den er akkurat passe varm, og den er steril.

Ammeforkjempere har lenge erklært at barn som får morsmelk er mindre syke, mindre allergiske og har høyere IQ enn barn som får morsmelkerstatning. Nå tar professor Sven Magnus Carlsen ved NTNU til motmæle. Han mener at barnets helse ikke avhenger av morsmelken, men av forhold i fosterlivet, mens barnet fremdeles befinner seg i mors mage.

HELSEN IKKE AVHENGIG AV MORSMELKEN

- Det er ikke ammingen eller morsmelken i seg selv som påvirker barnets helse, sier Carlsen. En rekke forskere har funnet en biologisk sammenheng mellom hormonnivåene hos mor, evnen til å amme og barnets helse. Det vil si at barnets helse blir avgjort allerede mens barnet er i mors mage.

– Om du er i stand til å gi ditt barn morsmelk eller ikke, har sannsynligvis liten og kanskje overhodet ingen konsekvenser for ditt barns helse på sikt, sier Carlsen til NRK.

ERSTATNING ER OGSÅ BRA

Det blir friske folk av flaskebarna også. Skal vi tro forskningen til Carlsen, er det altså heller ingen helsegevinst ved amming i forhold til å gi barnet erstatning.

Morsmelkerstatning er basert på kumelk, men næringsinnholdet er justert slik at det skal ligne morsmelk så mye som mulig. Det er utformet strenge retningslinjer for hvordan erstatningen skal være sammensatt og morsmelkerstatning er fullverdig næring for babyen. Heller ikke går nærheten mellom mor og barn bort bare selv om barnet får flaske i stedet for pupp. Tvert i mot, vil mange si – når barnet ikke er avhengig av mor for å få mat, slipper også far til og kan knytte bånd til babyen ved måltidene. Slik kan flaskemating likestille foreldrene litt mer i barnets første levemåneder.

BISPFENOL A

Dersom man skal flaskemate babyen sin, bør man ha seks til åtte tåteflasker. I den senere tiden har det blitt påvist forekomster av giften bispfenol A (BPA) i enkelte tåtesmokker. Bispfenol A påvirker hormonsystemet. Det har også blitt påvist sammenheng mellom giften og diabetes, brystkreft, hyperaktivitet, fertilitetsproblemer og for tidlig pubertet hos jenter. Pass derfor på å velge flasker som ikke inneholder Bispfenol A.

Ellers er det viktig å nøye følge instruksene på pakken og råd om hygiene. På Helsedirektoratets sider for ernæring og mat for spedbarn, er det detaljert informasjon om hvordan man bør gå frem for å flaskemate barnet sitt.

GLAD MOR = GLAD UNGE

Mødre som har slitt med amming, vet også at en nedbrutt mor ikke er den beste moren hun kan være. Å mislykkes med ammingen er en påkjenning både fysisk og mentalt. For den som ikke har vært gjennom prosessen, er det lett å tro at amming ”går av seg selv”, men slik er det ikke alltid. Amming krever rett teknikk, både fra mor og baby, og som alt annet må det læres. Men for noen fungerer det altså ikke uansett.

Uansett hva årsaken er til at man ikke lykkes med ammingen, bør man gi seg før man blir virkelig nedbrutt. Det aller viktigste er at barnet får mat, og at mor er glad og fornøyd og har overskudd til å være mor, ikke bare en matstasjon.

Kilder:
www.nrk.no
www.flaskeposten.no
www.ammehjelpen.no
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/spedbarnsern_ring/morsmelkerstatning/