Nettopp fått barn og føler deg sløv, glemsk og utenfor? Legger du lommeboka i kjøleskapet, glemmer hvorfor du gikk ned i kjelleren eller lurer på om du allerede har pusset tenner i dag? Da er det lett å skylde på den berømte ammetåka.

HVA ER AMMETÅKE?

Ja, hva er det? Det er ingen forskning som har slått fast hva fenomenet ammetåke er – eller om det i det hele tatt virkelig finnes noe slikt fenomen. Men i følge vanlig oppfatning er ammetåke altså den tilstanden av sløvhet som mange nybakte mødre befinner seg i i tiden etter fødsel.

HORMONER

Ammetåken kan skyldes hormonelle forandringer i kroppen. Melken i brystet inneholder et beroligende og søvndyssende middel kalt prolaktin som utskilles når mor ammer, og det er mulig at melken inneholder dette middelet for å hjelpe mor til å kunne sove på dagtid slik at hun kan kompensere for tapt søvn om natten på grunn av amming.

Amming får også hjernen til å utskille endorfiner som har en ytterlig beroligende effekt.

Til sammen kan disse hormonene bidra til å skape tilstanden som er kjent som ”ammetåke”. En slags salig zombietilværelse hvor mor har mer enn nok med seg selv og babyen, og i liten grad klarer å ta innover seg annet som skjer rundt henne.

AMMETÅKE BARE TULL?

Hvorvidt disse hormonene har noen virkelig effekt på kvinnens mentale kapasiteter, er imidlertid slett ikke sikkert. I 2009 fulgte australske forskere 2500 kvinner i ti år uten å finne forandringer i hjernen før og etter graviditeten. Det fikk sjefsforsker Helena Christensen ved Australian National University til å konkludere med at ammetåka er en myte.

De australske forskerne mente tvert i mot å se en forbedring i de kognitive evnene til kvinnene etter graviditeten. Videre undersøkte forskerne kvinnenes hukommelse og evne til logisk tenking både før og etter graviditeten, og fant ingen forskjell.

Den Pulitzerpris-belønte amerikanske journalisten Katherine Ellison mener også å ha gode beviser for at det å oppdra barn gjør kvinner smartere. Med henvisning til nevropsykologiske tester slår hun fast at mødre utvikler sin persepsjon, effektivitet, stresstakling, motivasjon og følelsesmessige intelligens.

SØVNMANGEL

Til tross for at forskning foreløpig ikke bekrefter at ammetåke eksisterer, sverger mange kvinner på at de opplever nettopp dette fenomenet som gjør at de fungerer til dels svært dårlig i hverdagen utenom de oppgaver som er direkte tilknyttet mammarollen.

En enklere forklaring kan være søvnmangel. Særlig den første tiden etter fødsel, og ofte lenger, har mor et underskudd på søvn. Til å begynne med krever babyen mat døgnet rundt, og dersom mor ammer, er det hun som må stille opp – også om natten. Mangel på søvn kan være synderen som gjør mor sløv og glemsk i denne tiden.

UBEVISST UTMELDING?

Uansett hva forskerne måtte komme frem til når det gjelder dette fenomenet, er ammetåke et alminnelig språkuttrykk og en tilstand som mange kvinner har opplevd. Om det er hormoner eller søvnmangel eller noe helt annet som utløser tilstanden, er kanskje heller ikke så viktig. Etter den store påkjenningen kvinnen har vært gjennom etter et langt svangerskap, en tøff fødsel og en følelsesmessig barselperiode, trenger kanskje mor å melde seg litt ut av samfunnet en liten stund og kun konsentrere seg om seg selv og babyen?

Kilder:
http://www.ringerike-sykehus.no/index.php?M=PV&documentid=204
http://www.birth.com.au/Emotional-and-physical-recovery/Breastfeeding-and-physical-changes.aspx?p=3
http://www.babyhold.com/The_pregnancy_book/Health_Symptoms/Absentmindedness
http://www.ahealthyme.com/topic/absentmindedness
http://themommybrain.com/synopsis.html
http://www.side2.no/helse/article2534079.ece