Jeg føler tyngde og press underlivet!

I løpet av fødselen kan det noen ganger oppstå skade på bånd og muskler i underlivet som kan medføre at urinblæren, tarmen eller livmoren kan endre beliggenhet. Dette oppstår relativt sjelden og skyldes normalt overstrekk av musklene i området rundt fødselskanalen under fødselen. Dette kan du rette på ved spesiell trening av musklene i bekkenet. For at du skal være sikker på at du trener de riktige musklene bør du søke hjelp hos en som har interesse for slik behandling, f. eks en fysioterapeut. I enkelte sjeldne tilfeller kan det også være aktuelt å bruke eventuelt støttepessar for å holde livmoren på plass eller det kan være behov for operasjon .