Jeg gråter mye og føler meg deprimert

Det er vanlig å være litt deprimert etter en fødsel. Det er mye nytt du skal venne deg til; hormonene i kroppen din tilpasser seg en ny situasjon og du skal bli kjent med barnet ditt som krever deg store deler av døgnet. Kanskje har du litt store krav til deg selv om å rekke alt . Prøv å innstille deg på være fornøyd med å ivareta deg selv og barnet i tiden etter fødselen. Det er fornuftig å få nok søvn og hvile, og nøl ikke med å be om hjelp fra familie eller venner for å få avlastning og litt tid helt for deg selv. Forsøk å gå en liten tur hver dag, spis regelmessig og pass på å få i deg allsidig og sunn kost.
Snakk med noen du har tiltro til om det du synes er vanskelig. Hvis du føler at problemene er i ferd med å bli store, bør du ta kontakt med helsestasjonen eller legen din.