Er det noen steder jeg kan møte noen som er i samme situasjon som meg?

Det er mange ulike kurs og grupper for nybakte foreldre/mødre. Tilbudet varierer fra sted til sted.
Eksempel på noen slike grupper, kurs eller instanser er barselgrupper, ofte i regi av helsestasjonen, ammehjelpen, ulike treningstilbud, f.eks. barselgym, alenemødreforening, tvillingforening, babysvømming o.l. Disse tilbudene kan du finne frem til i telefonkatalogen eller ved å spørre på helsestasjonen.
Barselgrupper er grupper som helsesøster tar initiativet til. Etter noen få møter i helsestasjonens regi blir disse gruppene selvdrivende til felles støtte og nytte. Hvis du er i en spesiell situasjon - alenemor, tvillingmor eller i en annen situasjon hvor du tror det vil være nyttig for deg å møte mødre med noen av de sanne problemene som du har, kan du forhøre deg om en slik gruppe finnes der du bor eller spørre på helsestasjonen om hjelp til å starte en slik gruppe.