Mellomørebetennelse er også kalt øreverk og ørebetennelse.

På latin heter sykdommen "otitt". Dette er en sykdom hvor slimhinnen i mellomøret innenfor trommehinnen er infisert, som regel med bakterier fra svelget. Bakteriene kommer opp via en forbindelse med svelget.

Små barn, spesielt hvis de går i barnehage, får hyppigere ørebetennelse enn større barn og voksne. Som regel kommer ørebetennelsen i forbindelse med en forkjølelse.

Hvilke symptomer har man ved mellomørebetennelse?

Symptomene ved ørebetennelse er først og fremst smerter. Et barn vil skrike, riste på hodet eller ta seg til øret. Betennelsen kan sitte i ett eller begge ører. Smertene blir verre når du ligger.

Feber er vanlig og hørselen er som regel nedsatt. Øret kan i løpet av en-to dager begynne å renne. Du oppdager som regel blodtilblandet puss på hodeputen om morgenen, eller ser en gulaktig skorpe i øregangsåpningen.

Det at øret begynner å renne betyr bare at pusstrykket i mellomøret er blitt så stort at trommehinnen sprekker. Når øret begynner å renne, forsvinner oftest smertene og feberen synker. Øret renner noen dager, så gror trommehinnen sammen igjen, og vil som regel være like god som før.

Ørebetennelsen kan like gjerne gå over av seg selv uten at trommehinnen sprekker. Smertene vil da gradvis forsvinne og hørselen gradvis bli bedre. Slik vil mellomørebetennelse som ikke får behandling, som regel forløpe.

I sjeldne tilfeller vil øret fortsette å renne i lengre tid og da bør du søke lege.

Hva er behandlingen for mellomørebetennelse?

Det er som regel ikke nødvendig å behandle mellomørebetennelse annet enn med smertestillende og febernedsettende tabletter.

Dersom smertene fortsetter i mer enn ett-to døgn, bør lege oppsøkes. Før man hadde antibiotika, stakk legen oftest hull på trommehinnen ved mellomørebetennelse. På den måten kom pusset ut litt fortere.

Å stikke hull på trommehinnen er nokså smertefullt, og barn må som regel ha narkose. Etterat øret er oppstukket, gir smertene seg.

De siste 30-40 årene er det blitt stadig vanligere å gi antibiotika, som regel penicillin, hvis smertene ikke gir seg etter et par dager.

Når skal jeg søke lege ved mellomørebetennelse?

Det er ikke uvanlig at små barn har tre-fire ørebetennelser årlig. Dersom betennelsene blir så hyppige som fem-seks ganger årlig er det grunn til å oppsøke øre-nese-halsspesialist.

Dersom smertene varer mer enn ett-to døgn eller øret har rent mer enn fire-fem dager, bør lege oppsøkes.

Det er vanlig at du kan ha nedsatt hørsel i inntil en måned etterat betennelsen har gitt seg. Varer tunghørtheten lenger enn det, bør du oppsøke lege.

Dersom øret plutselig begynner å renne uten forutgående smerter eller feber, bør du også søke lege.

Hva kan jeg selv gjøre for å forhindre ørebetennelse?

Det er ikke mye du kan gjøre for å forhindre ørebetennelse. Da betennelsen kommer i forbindelse med forkjølelser, bør en forsøke å forhindre å bli forkjølt.

Dersom barn har mange ørebetennelser bør en ta barnet ut av barnehage. Det viser seg at barnehagebarn er mer utsatte for forkjølelser og dermed ørebetennelser enn andre barn. Ved forkjølelser kan en begynne med nesedråper, men det er tvilsomt om dette forhindrer ørebetennelse.