Hvorfor får noen nedsatt hørsel?

Enhver skade eller sykdom i øret vil kunne gi nedsatt hørsel. Det er som regel ulike årsaker til nedsatt hørsel etter hvilken alder man har.

Akutt mellomørebetennelse og ørekatarr som forbigående vil gi nedsatt hørsel, opptrer hyppigere hos barn enn voksne. Kroniske ørebetennelser vil gi nedsatt hørsel oftest hos voksne, mens hørselstap som skyldes noe galt i det indre øret eller hørenerven, vil oftest ramme eldre personer.

Hva kan forårsake nedsatt hørsel hos barn?

Nedsatt hørsel kan være medfødt og kan skyldes virusinfeksjon hos moren i svangerskapet, for eksempel røde hunder.

Det kan oppstå under fødselen på grunn av dårlig oksygentilførsel til barnet og skade det indre øre. Medfødt nedsatt hørsel kan også være arvelig.

Hos småbarn vil nedsatt hørsel oftest skyldes akutte mellomørebetennelser og ørekatarr. Dette er en tilstand hvor det samler seg væske i mellomøret. Lyden blir derfor ledet dårlig inn til det indre øret. Denne tilstanden går som regel over av seg selv, men av og til må en legge inn ventilasjonsrør eller dren i trommhinnen og operere bort den falske mandelen. Ørekatarr er noe man vokser av seg og pleier ikke gi varig nedsatt hørsel dersom tilstanden behandles.

Nedsatt hørsel i barnealderen kan og være en komplikasjon til barnesykdommer eller hjernehinnebetennelse. Da er det indre øret eller hørenerven ødelagt. Dette kan aldri bli bedre.

Hva er årsakene til nedsatt hørsel hos voksne?

Hos voksne kan nedsatt hørsel ha mange årsaker.

Selvsagt vil komplikasjoner til barnesykdommer eller medfødt nedsatt hørsel aldri gå over og dermed gi nedsatt hørsel også hos voksne.

Gjentatte mellomørebetennelser vil av og til bli til kronisk mellomørebetennelse og gi ødeleggelse av mellomøret og dermed nedsatt hørsel. En forbening av ambolten inn mot det indre øre gir nedsatt hørsel fordi ambolten ikke kan bevege seg normalt, denne sykdommen kalles otosklerose.

Skader av det indre øre som ved Menieres sykdom gir nedsatt hørsel i større eller mindre grad.

Hodeskader med brudd i tinningbenet, vil kunne gi varig nedsatt hørsel fordi det indre øre eller hørselsnerven kan skades.

Støy gir ofte hørselsskader i diskanten, som er de lyse tonene. Man bør alltid bruke hørselsvern på støyfylte arbeidsplasser eller ved støyfylt fritid.

Hvorfor hører eldre mennesker ofte dårlig?

Hos gamle mennesker er nedsatt hørsel så vanlig at det regnes som normalt. Dette skyldes en tilbakedannelse av høresentrene i hjernen og årsaken er ukjent.

Dette hørselstapet er størst i diskanten og rammer begge ører nokså likt.

Er det noen behandling for nedsatt hørsel?

Dersom hørselstapet skyldes noe galt i mellomøret, er det mulig å operere slik at hørselen i allefall blir bedre.

Dersom hørselstapet skyldes feil i det indre øret eller hørselsnerven er det foreløpig lite behandling å tilby utover høreapparat. Nesten alle hørselstap kan bedres ved bruk av høreapparat. Det er stor utvikling på denne fronten. Høreapparatene blir stadig mindre og stadig bedre.