Konsultasjoner

Terjes datter Silje var fire år. I lang tid hadde hun slitt med treg mage. Ved helsestasjonen hadde foreldrene fått råd om å gi datteren en mageregulerende mikstur som inneholder laktulose. Det hadde hatt god effekt på tarmfunksjonen. Ved en rutinesjekk hos tannlegen nylig viste det seg dessverre at Silje hadde fått to hull i tennene.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg