I alle fylker er det en offentlig tannhelsetjeneste som skal gi et regelmessig tilbud om tannbehandling til visse grupper av befolkningen.

I en egen lov om tannhelsetjenesten er det listet opp i rekkefølge hvilke grupper dette gjelder. For det første er det barn og ungdom fra 0 til og med 18 år, så kommer psykisk utviklingshemmede og så eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie.

Betyr det at alle som tilhører disse gruppene får tannbehandling uten å betale for det?

Nei, det kommer an på økonomien i fylket. Men det er bestemt i loven at fylket skal følge denne prioriteringen. I praksis kan vi si at alle fylker har et tilbud til barn og ungdom, mens det er store variasjoner når det gjelder psykisk utviklingshemmede og eldre og uføre. Jeg må også legge til en ting som gjelder barn og ungdom; retten til fri tannbehandling gjelder ikke tannregulering.

Er det andre som har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten?

Nei, men mange fylker har et tilbud til 18-20 åringene der de betaler 25% av vanlig pris for tannbehandling. Det er også mulig for fylket å vedta at andre spesielle grupper skal få helt gratis eller subsidiert tannbehandling, men med den anstrengte økonomien i fylkene er ikke dette særlig utbredt.

Hvordan kan jeg få vite hva som gjelder i mitt fylke?

Du kan ta kontakt med overtannlegen i det tannhelsedistriktet der du bor. Telefonnummeret finner du under "Tannhelsetjenesten". Du kan også henvende deg til fylkestannlegen. Fylkestannlegen har som regel kontor samme sted som den øvrige fylkesadministrasjonen.