Hva kan jeg gjøre hvis jeg vil klage på tannbehandlingen?

Hvis det oppstår uoverensstemmelser som du og tannlegen ikke klarer å lese, kan du henvende deg til Den norske tannlegeforenings klagenemnd i fylket. I Oslo kan du i slike tilfeller ta kontakt med Oslo Tannlegeselskap på tlf 22 43 64 50. Den norske tannlegeforenings sekretariat kan hjelpe deg å få vite hvor du skal henvende deg i andre fylker. Tlf 22 54 74 00.

Hva slags saker kan klagenevndene behandle?

De kan behandle saker som går på den faglige utførelsen av behandlingen i videste forstand, det vil si diagnose, behandlingsplan, utførelse og ikke minst informasjon til pasienten. Tidligere kunne de også vurdere priser, men dette blir vanskeligere nå. Trolig må klager som først og fremst dreier seg om pris, henvises til forbrukerkontorene. Men klagenemndene kan opplyse om hvilke regler som gjelder for prisopplysning.

Er tannlegen forpliktet til å bøye seg for den avgjørelsen klagenemnda kommer til?

Ja, som medlem av Tannlegeforeningen er tannlegen bundet til å akseptere den avgjørelsen klagenemnda kommer fram til, mens du som pasient kan gå videre med saken til rettsvesenet hvis du ikke er fornøyd.

Kan jeg som pasient ha sjanse til å få medhold når det bare sitter tannleger i klagenevndene?

Ja, det viser seg at avgjørelsene går begge veier. Når det er sagt, vil jeg gjerne tilføye at det i en periode var en forbrukerrepresentant med. Men Forbrukerrådet bestemte seg i 1990 for ikke å delta i arbeidet lenger, først og fremst av ressursmessige årsaker, men det ble også lagt vekt på erfaringene som viste at publikum fikk en saklig og objektiv behandling i Tannlegeforeningens klagenemnder.

Er det andre steder jeg kan klage på tannbehandling?

Fylkeslegen har ansvar for å føre tilsyn med all helsetjeneste i fylket, også tannhelsetjenesten Det er derfor mulig også å henvende seg der.