TANNERSTATNINGER / HVITERE TENNER

Kan tenner som mangler, erstattes ved hjelp av transplantasjon?

Ja, men bare på helt bestemte betingelser. I praksis betyr det at det bare er aktuelt hos barn og unge. Dessuten gjøres det bare ved at tannen flyttes fra et sted til et annet hos samme individ, såkalt autotransplantasjon.

Hva skjer hvis transplantasjonen foretas mellom individer?

En avstøtningsreaksjon vil finne sted. Denne vil før eller siden føre til at tannen går tapt. Bare når transplantasjon skjer mellom eneggede tvillinger har overføring mellom individer god sjanse til å lykkes.

Når er det aktuelt å foreta tanntransplantasjon?

Noen ganger mangler tenner fra naturens side eller som følge av skade. Hvis det et annet sted i munnen hos den samme personen kan fjernes en tann uten at det skaper noe problem, er det naturlig å vurdere transplantasjon. Men dette gjelder altså bare unge mennesker.

Hvorfor bare unge mennesker??

Sjansen for vellykket og varig resultat er god hvis tenner transplanteres mens de er under utvikling. For tenner med ferdigvokste røtter er sjansen for komplikasjoner etter transplantasjonen mye større. Dette kommer for en stor del av at ferdige tenner sitter så godt fast i benet at de skades når de tas ut for å transplanteres.

Hva er fordelen med en transplantert tann i forhold til en tann erstattet med bro?

For det første slipper man å gjøre om nabotennene til brofeste. Dette betyr at beslipning av friske tenner kan unngås. For det andre oppfører en transplantert tann seg på samme måte som alle andre levende tenner. Derfor vil den gjennom hele livet tilpasse seg de forandringene som alltid vil finne sted i munnen.

Hvordan er erfaringen med transplantasjon?

I Norge har tanntransplantasjon vært foretatt i mer enn 30 år, og resultatet er vellykket i over 90% av tilfellene. I dag kan vi si det er en rutinebehandling.