Hvilke fordeler og ulemper er det med å få regulert tennene?

Det er barnets foreldre som skal ta avgjørelsen om at regulering skal foretas.

Men vi kan jo ikke vite hva som er galt, og hva som kan og bør gjøres?

Nei, og derfor holder tannlegen et øye med tannstillingen og gir beskjed til hjemmet når utviklingen ikke går som den skal.

Vanligvis vil tannlegen anbefale at du oppsøker en spesialist i tannregulering for å få en vurdering.

Kan jeg ikke diskutere med barnets vanlige tannlege om tennene bør reguleres?

Så absolutt. Tannlegen vil vite hva som er galt.

Men tannlegen kan ofte ikke vite for eksempel hvordan dette kan behandles og hva det vil koste. Derfor vil foreldrene ha et bedre grunnlag til å ta avgjørelse om behandling etter et besøk hos spesialisten.

Hvorfor kan ikke spesialistene like godt avgjøre dette?

De vet jo mest om det. Reguleringstannlegen uttaler seg om bittfeilen skal behandles eller ikke, og forteller hvorfor.

Men i likhet med mange medisinske problemer som ikke er livstruende, vil det måtte foretas en avveining mellom fordeler og ulemper ved behandlingen, og det bør foreldrene være med på.

Hva er disse fordelene og ulempene?

Fordelene er bedre funksjon og utseende, og at risikoen for senere skader på tyggeapparatet blir mindre.

Med andre ord er målet at behandlingen vil bidra til bedre tannhelse i fremtiden. Dessuten blir pasienten ofte mer fornøyd med utseendet etter behandlingen.

Ulempene er først og fremst at dette koster og tar tid. I tillegg kommer også et visst ubehag som kan følge med behandlingen. Og det er også fra pasientens side nødvendig med oppfølging av for eksempel renhold og innsats med bruk av reguleringen hvis den skal gjennomføres forsvarlig.

Når en samlet vurdering innebærer at fordelene er større enn ulempene, er det grunn til å regulere tennene.

Hva mener du med bedre funksjon?

At munnen fungerer bedre til å utføre de oppgavene den har.

Det gjelder selvsagt ved tygging, der endel bittfeil gir problemer slik som når tennene i over og underkjeven ikke møtes. Men munnen har også andre oppgaver.

Den er viktig i kommunikasjon mellom mennesker i videste forstand. Blant annet kan talen vanskeliggjøres ved enkelte tannstillingsfeil.

Hvilke risikoer tenker du på når du nevner skader som kan oppstå som følge av tannstillingsfeil?

En risiko forbundet med utstående tenner og overbitt, er økt sjanse for slag mot tenner. Dette gjelder spesielt i barneårene.

En annen type risiko henger sammen med mulig overbelastning av tenner, kjeveledd og muskler ved visse bittavvik.

Endelig kan det være risiko for skader dersom tenner ikke kommer frem der de skal fordi de er galt plassert i kjeven. En viss betydning kan det også ha for tannhelsen på lengre sikt, at tenner som er noenlunde regelmessige, er lettere å stelle.

Til slutt, hvem trenger regulering for å forbedre utseendet?

Når vi spør mennesker om de er misfornøyd med tannstillingen sin, er det enkelte typer feil som gjør at de ofte svarer bekreftende. Det er blant annet store overbitt og skjeve bitt.

Feil i tannstillingen skaper også misnøye. Det kan være utstående tenner, store mellomrom mellom tennene eller at en tann står utenpå de øvrige.

Slike ting kan føre til erting i barneårene og komplekser hos voksne. Hva den enkelte godtar av avvik hos seg selv, varierer likevel en god del. Det kan derfor ikke lages faste regler for hva som skal behandles. Slike avgjørelser må tas for hver enkelt etter en individuell vurdering.