Gjøres det tannregulering på voksne?

I Norge utgjør voksne ca 5-10% av alle som får regulert tennene.

Hvorfor vente til voksen alder?

Det kan være flere årsaker. Det kan rett og slett være at det ikke fantes muligheter for tannregulering den gang de var barn. Eller det kan skyldes at det ikke var økonomisk mulig.

Andre grunner?

Det hender også at tennene forandrer seg gradvis i voksen alder. Dette kan skje ved alvorlig tannkjøttsykdom. Da kan tennene begynne å vandre slik at det skjer en forandring. Ønske om behandling kan også skyldes at den enkelte får andre krav til et akseptabelt utseende. Man føler seg ikke lenger vel med ting man før godtok. En siste type begrunnelse har sammenheng med at regulering kan bedre sluttresultat av annen behandling.

Hva tenker du på da?

La meg nevne et par eksempler. Når broer og kroner skal lages, og det samtidig er bitt- og tannstillingsfeil, kan et bedre og mer varig resultat oppnås om tennene først reguleres i riktig stilling. Et annet område er feilvokste kjever som trenger operasjon. Et godt og stabilt resultat vil vanligvis bety at dette må kombineres med regulering.

Er det forskjell på reguleringsapparater for voksne og barn?

Den tekniske utformingen er den samme. En forskjell er likevel at hos voksne brukes nesten bare fastsittende apparater. Hos barn brukes i tillegg endel løse eller avtakbare apparater fordi det hos barn i en i en viss grad er mulig å påvirke kjeveveksten med løse apparater. Hos voksne er veksten avsluttet.

Er det andre forskjeller ved regulering av voksne og barn?

Cellene reagerer langsommere hos voksne, og derfor tar det noe lengre tid å flytte tennene. Det kreves ofte også en lengre stabiliserings- og oppfølgingsperiode etter behandling. En annen forskjell ligger på det psykologiske plan. Voksne som ønsker behandling, vet hva de ønsker å oppnå og er generelt mer motivert enn barn. De oppfatter selvsagt også lettere informasjonen om behandlingen, og følger derfor selv bedre opp enn barn i gjennomsnittet gjør.

Er det forskjell på prisen i forhold til regulering på barn?

Kostnadene beregnes på samme måte som for barn, og ved at behandling av voksne tar noe lengre tid øker kostnadene tilsvarende. Den store økonomiske forskjellen mellom barn og voksne skyldes imidlertid først og fremst refusjonen fra Folketrygden. Etter bestemte regler kan barn få dekket 40 til 100 % av utgiftene til regulering. Denne refusjonen gjelder ikke etter fylt 18 år, bortsett fra behandling av kjevefeil som også krever operasjon. Disse dekkes fullt ut av det offentlige.