Hva koster det vanligvis å få regulert tennene?

Et vanlig honorar vil være i området 13- 15000 kroner for en behandling som varer et par år. Men fordi prinsippet er at den enkelte skal betale ut i fra den innsats som ytes kan kostnaden variere mye fra behandling til behandling.

Gir det offentlige støtte til tannregulering?

Det gis refusjon gjennom Folketrygden. Ordningen er slik at den som har stort behov for behandling får mer i støtte enn den som har mindre behandlingsbehov.

Hvor mye går det maksimalt an å få refundert?

De som har svært alvorlige avvik slik som leppe-, kjeve- og ganespalte får dekket alle kostnader. De øvrige som har avvik av enn viss alvorlighetsgrad, får enten 75 eller 40 % refusjon. Det finns en nøyaktig beskrivelse av hvilke feil som bestemmer hvilken refusjonsgruppe den enkelte tilhører.

Har alle som får regulering krav på refusjon?

Nei. Når feilen som behandles ikke står på Folketrygdens liste, har du ikke krav på refusjon. Det er også andre betingelser som skal innfris. Du må være henvist for behandling av en allmennpraktiserende tannlege. Dessuten må du ikke være over 18 år gammel.

Dekkes alle utgifter i forbindelse med reguleringen av disse prosentsatsene?

Det første konsultasjonsbesøket og utgiften til undersøkelse i forbindelse med dette refunderes etter faste refusjonstakster. Dette gjelder f eks røntgenbilder. Reiseutgifter dekkes av Folketrygden dersom du har krav på refusjon, men bare til nærmeste reguleringstannlege.

Er det reguleringstannlegen som bestemmer hvor mye refusjon jeg får?

Nei. Det gjør trygdekontoret. Det har ansatt rådgivende tannlege som vurderer den søknaden du må sende inn. Søknaden må inneholde en beskrivelse av bittfeilen din. Dette vil reguleringstannlegen utføre og bekrefte.

Er det mulighet for økonomisk støtte i tillegg til folketrygden?

De tre nordligste fylkene har en tilleggsordning. Den gjør at pasienten betaler en fast egenandel fordi fylket dekker en del av restbeløpet som fremkommer når trygderefusjonen er trukket fra honoraret. Det er også anledning for den enkelte som har betalingsvansker til å søke om kommunalt bidrag etter regler om sosial stønad.