Kan sykdom påvirke tennene?

Mange forhold ved en sykdom kan ha betydning for tannhelsen. Det kan være vanskelig å få gjennomført regelmessig og grundig tannrengjøring når man ikke er frisk. Kostholdsvaner forandres ofte ved sykdom. Hyppig inntak av mat eller sukkerholdig drikke vil medføre økt beleggsdannelse på tennene og øke faren for tannsykdom. Nedsatt spyttproduksjon kan forekomme ved feber, inaktivitet eller ved betennelse i spyttkjertlene. Betennelse i spyttkjertlene kan oppstå som en komplikasjon til revmatiske sykdommer, spesielt ved Sjøgrens sykdom.

Slik sykdom hos barn kan forstyrre den normale tannutviklingen.

Er medisiner skadelige for tennene?

Flere av medikamentene som brukes i behandlingen av leddgikt kan på en eller annen måte ha betydning for tannhelsen. Betennelsesdempende og smertestillende medisiner som brukes mest av revmatikere er acetylsalisyl-preparater som f.eks Globenyl, AlbylE, Dispril. Disse kan føre til økt og forlenget blødningstendens ved tannuttrekking, tannkjøttoperasjoner osv fordi blodplatenes evne til å levre seg blir påvirket av medikamentet.

Kortisonpreparater kan påvirke veksten. Dette kan også påvirke veksten i underkjeven. Langvarig bruk av kortison blant barn kan gi noe minsket kjevevekst. Hos voksne kan kortisonbruk føre til økt tendens til benskjørhet, såkalt osteoperose. Dette kan igjen føre til raskere bensvinn i forbindelse med tannsykdom og større svinn av kjeveben hos tannløse med tannprotese.

Enkelte medikamenter, f.eks beroligende midler kan føre til redusert spyttproduksjon og munntørrhet.

Kan fyllinger i tennene forårsake revmatiske lidelser eller imitere slike plager?

Nei, det er ingenting som tyder på at tannfyllinger kan forårsake revmatiske lidelser.

Du kan lese mer om generell tannhelse under Tannlegeforeningens temaer.