Spørsmål: Jeg var uheldig og knakk to tenner under en fotballkamp. Kan jeg få noe som helst pengestøtte til å fikse på dem, eller må jeg betale alt selv?

Svar: Norges fotballforbund og Norges skiforbund har inngått en forsikringsavtale som omfatter alle utøvere under 19 år som er medlem i en klubb tilknyttet et av disse forbundene. Forsikringsavtalen dekker utgifter til blant annet undersøkelse og behandling av akutte skader, belastningsskader og spiseforstyrrelser. Skaden eller sykdommen må være en følge av deltakelse i organisert trening eller kamper/konkurranser. Utgifter til tannlege som skyldes uhell som inntreffer ved slik aktivitet er også omfattet av avtalen.

Du melder i fra om skade ved å fylle ut et skademeldingsskjema. Skjemaet finner du på nettsiden www.fotballforsikring.no. Du kan også ringe Idrettens Skadetelefon T: 04420. Den er åpen alle dager mellom kl. 09.00 og 21.00 og er betjent av helsepersonell med spesialkompetanse på fotballmedisin.