Dårlig ånde (halitosis) er vanskelig å undersøke da lukt i stor grad er en subjektiv opplevelse.

Når man gjør forskning av dette problemet benytter man ulike maskiner som analyserer innholdet av de kjemiske stoffer i luften. Svovelholdige substanser ser ut til å være sentrale. Men det avgjørende er allikevel hva nesen oppfatter som vond lukt.

Det antas at halvparten av oss lider av det vi kan kalle dårlig ånde, men av disse er det en god del som har såkalt pseudo-halitosis. Dette er et fenomen der personer med helt normal ånde feilaktig føler at de har illeluktende pust.

Dårlig ånde skyldes oftest betennelser i tenner, tannkjøtt og munnhule. Problemer med ånden kan også ha sammenheng med sykdommer i andre organer som bihuler, bronkier eller være ledd i en leversykdom, diabetes etc. I denne artikkelen har vi kun fokusert dårlig ånde der det er foreligger god tannhelse og ingen generell sykdom.

Illeluktende pust påvirker både sosial funksjon og selvbildet. Vi har vurdert tiltak som kan redusere luktens grad og mengde og prøvd å finne studier som kan bekrefte deres virkning. Vi fant dessverre ingen undersøkelser som har vurdert nytten av kunstig spytt, sukkerfri tyggegummi, rensing av tungen (med skrape eller børste) og sinkholdig tannpasta. Dermed er det foreløpig ikke mulig å vurdere om disse metodene hjelper.

I flere vitenskapelige studier har man derimot sett på effekten av munnvask. Det viser seg at rutinemessig bruk av munnskyllevæske over en periode på 2 - 4 uker er mest effektivt. Den dårlige ånden ble merkbart redusert etter en slik kur i forhold til placebo (middel uten virkning). Men effekten kom først ved langtidsbruk. Undersøkelser med engangsskylling viste kun begrenset bedring av lukt 1- 8 timer etter bruk. Ved slik korttidsbruk hadde rent vann, saltvann eller ingen skylling nesten samme virkning som engangsskyllingen med munnvask.

Skyllevæsker med antimikrobielle stoffer som hydrogen peroksid, sink eller klorheksidin viser seg å ha best virkning. Slike munnskyllevæsker (Corsodyl, Klorheksidin, Hydrogenperoksid) selges uten resept på apoteket.

Kilder:

Clinical Evidence – Halitosis 2003
Norsk Legemiddelhåndbok 2004