Enkelte grupper kan få tannlegeutgifter dekket av HELFO (Helseøkonomiforvaltningen). Vanligvis skal alle personer over 20 år selv betale for tannhelsetjenester.

Nå kan imidlertid bestemte grupper få hel eller delvis refusjon for tannhelsetjenester. Ingen får full dekning av av tannlegeregningen. Du må betale det mellomlegget som oppstår mellom tannlegens honorar og refusjonen man kan få fra folketrygden (HELFO).

Det gjelder personer med tannproblemer som skyldes:

- tannkjøttsykdommer
- ulykker
- tannslitasje
- munntørrhet ved sykdom eller behandling av sykdom
- allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer, som for eksempel fyllinger eller proteser
- kreft i munn eller hoderegion
- manglende evne til egenomsorg

I tilegg har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at det kan gis stønad til:

- kirurgiske inngrep som følge av sykdom i munn og/eller kjeve
- infeksjonsforebyggende behandling ved enkelte medisinske tilstander, som for eksempel hiv/aids

Det er tannlegen som avgjør om tannproblemet omfattes av de nye bestemmelsene. Du trenger derfor ikke godkjenning fra ditt lokale HELFO-kontor før behandlingen starter.

Det en fordel om tannlegen har en avtale om direkte oppgjør med HELFO. Det betyr at du som pasient ikke behøver å legge ut for behandling og slipper å ettersende kvitteringer. Tannlegen må sørge for å ha all nødvendig dokumentasjon i journalen før regning sendes til HELFO.

Når det gjelder allergi mot tannmateriale, må det foreligge erklæring fra spesialist i hudsykdom om at reaksjonen skyldes allergi. Tannlegen må så velge nytt materiale i samråd med legen.

Mer ifnormasjon om refusjon av tannutgifter finnes på www.helfo.no
Dekning av helseutgifter.

Kilder:
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Norges Astma- og allergiforbund